Skip to: Maatschappelijk integreren. Hoe kun je dit van elkaar leren? april 2013

Kenniscentrum Phrenos website

Maatschappelijk integreren. Hoe kun je dit van elkaar leren? april 2013

Hoe bereiken we dat mensen met ernstige psychische aandoeningen ook echt deel gaan uitmaken van de samenleving? (Ex-)cliënten moeten primair op eigen kracht aan de samenleving kunnen deelnemen. Anderen kunnen hen ondersteunen: familie, vrienden, GGz-hulpverleners, maar ook arbeidsorganisaties, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en zorgverzekeraars. Het congres richtte zich op de volgende missie: maatschappelijke integratie laten slagen door alle partijen bereid te krijgen om kennis te delen en van elkaars ervaringen te leren. Deelnemers waren met name professionals werkzaam in de GGz en andere maatschappelijke sectoren.
Naast vier plenaire lezingen (o.a. Jan Berndsen & Martijn Kole, Marijana Cvitan, wethouder Andrée van Es) en een slotdebat vonden 32 verschillende middagsessies plaats voor circa 800 deelnemers. Door een vakkundige jury werd de posterprijs uitgereikt voor de beste van de veertien posters over projecten/zorginnovaties/onderzoeksresultaten. De winnaar werd het clubhuismodel (Kwintes/De Waterheuvel), een poster gemaakt door Jeroen van Beuningen, die zelf deelnemer is van het clubhuis.
De stichting Rehabilitatie ’92 werd door het bestuur van Kenniscentrum Phrenos beloond met de Douglas Bennett Award. De tweejaarlijkse award wordt toegekend aan een project/instelling die op een voorbeeldige en inspirerende wijze heeft gewerkt aan het bevorderen van de kwaliteitsverbetering in de behandeling, rehabilitatie en herstelondersteuning aan mensen met ernstige psychische aandoeningen.
Het congres werd geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie,
het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden, het Register Specialismen Verpleegkunde en het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers.
Douglas Bennett Award Rehabilitatiecongres 17-4-13
Folder Rehabilitatiecongres 17-4-13
informatie 32 middagsessies Rehabilitatiecongres 17-4-13
informatie posters Rehabilitatiecongres 17-4-13
lezing Jan Berndsen Martijn Kole Rehabilitatiecongres 17-4-13
lezing Marijana Cvitan Rehabilitatiecongres 17-4-13

Back To Top