Skip to: Landelijke Netwerkconferentie NVP 15 oktober 2015 'Het sociale netwerk'

Kenniscentrum Phrenos website

Landelijke Netwerkconferentie NVP 15 oktober 2015 'Het sociale netwerk'

Organisatie: Netwerk Vroege Psychose/Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met GGZ Friesland en GGZ Drenthe en het Netwerk Vroegdetectie van het RGOc
Donderdag 15 oktober 2015
GGZ Drenthe Altingerweg 1 Beilen

Geslaagde netwerkconferentie NVP

Op 15 oktober vond in Beilen de negende netwerkconferentie van het NVP plaats. Tachtig deelnemers maakten de reis naar het verre Drenthe om kennis en ervaring te delen met collegae uit het hele land. Zij kregen daar geen spijt van!

Ondersteuning van familie ook na de acute episode

Onder leiding van dagvoorzitter Nynke Boonstra werd het thema ‘Het sociale netwerk’ vanuit verschillend perspectief benaderd. In een boeiend interview met mevrouw Wilma Holtus, ouder van een zoon met psychoses, werd ingegaan op de noodzaak om nadrukkelijk aandacht te besteden aan ondersteuning van het sociaal systeem. Immers, een psychose treft de hulpvrager, maar ook de kring van directbetrokkenen. Hoewel ondersteuning tijdens de acute psychose vaak naar tevredenheid gebeurt, is het van belang dat in de fase daarna ook voldoende ruimte is voor hulp bij verwerking van de indringende ervaringen en leren omgaan met een familielid met een psychose. Vooral emotionele ondersteuning daarbij wordt als erg belangrijk ervaren.

Calimero-effect

Conny Kamphuis en Hanneke Davelaar gingen tijdens hun presentatie in op de knelpunten en mogelijkheden van samenwerking met externe partijen in het kader van IPS. Beide trajectbegeleiders werken voor Twomorrow, een re-integratiebedrijf in Apeldoorn. Doordat financiering van trajectbegeleiding in de DBC-systematiek steeds moeilijker wordt, hebben GGNet en Twomorrow afgelopen jaar onderzocht welke trajecten extern gefinancierd kunnen worden. Hierdoor ontstaat er een automatische samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven. Zij benadrukten dat een proactieve houding en gewoon maar lef hebben niet alleen succesfactoren zijn bij de samenwerking met externe partners zoals gemeenten en UWV, maar ook bij het contact met werkgevers. Het calimero-effect staat de GGz soms te veel in de weg, zo betoogden de sprekers, ook bij IPS. Laten we doen waar we goed in zijn, coachen en begeleiden van mensen met psychische problemen!

Rol van sociale cognitie bij sociaal functioneren

Marieke Pijnenborg ging in op uitkomsten van verschillende onderzoeken naar sociale cognitie. Sociale cognitie is essentieel voor sociale interactie. Onderzoek laat zien dat het herkennen van emotionele gezichtsuitdrukkingen en het vermogen je in te leven in een ander al in de Ultra High Risk-fase verminderd is. Ook empathie is belangrijk en blijkt een unieke voorspeller van sociaal functioneren. Training van deze en andere onderdelen van sociale cognitie heeft effect en dient dus een aandachtspunt in de zorg te zijn. In een nieuw project zal worden onderzocht of sociale cognitie te verbeteren is door te oefenen met het herkennen van sociale signalen met virtual reality. Daarnaast zal de komende jaren met behulp van de Experience Sampling Methode onderzoek gedaan worden naar de fluctuatie van psychotische symptomen in het dagelijks leven en hoe sociale cognitie en sociale interactie elkaar beïnvloeden. Download hier de presentatie.

NVP als sociaal netwerk: een eigen digitaal Platform

fotovroegepsychose.nl
Dorothé van Slooten benadrukte in haar presentatie de noodzaak voor het NVP om actiever te worden als informeel en sociaal netwerk. Er wordt nog te weinig kennis en ervaring gedeeld. Dat is een gemiste kans, omdat uitwisseling veelal leidt tot inspiratie en verdieping en verbreding van kennis. We moeten daar zelf veel meer verantwoordelijkheid voor dragen, zo werd gesteld. Daarop lanceerde Kristien Harmsen, communicatiemedewerker van Kenniscentrum Phrenos, het nieuwe digitale Platform van het NVP. Ze deed aan alle leden van het NVP een oproep, om vooral actief te worden op het Platform. Zonder onze gezamenlijke inspanning krijgt het Platform geen ziel! Zie www.vroegepsychose.nl.

Geanimeerd middagprogramma

In de middag konden de aanwezigen deelnemen aan twee workshops, met als thema’s begeleid leren in de praktijk, trainingshuizen, ziekte-inzicht bij psychose (LEAP), normalisering van VIP-zorg of sport binnen of buiten de GGz. De regen die buiten met bakken uit de hemel viel, had gelukkig geen invloed op de kwaliteit van de workshops. Bezoekers waren over het algemeen zeer tevreden.
IMGP0153 IMGP0152 IMGP0150 IMGP0148
Als afsluiting hield Lies Korevaar een lezing over vroegrehabilitatie, Begeleid Leren en interdisciplinaire samenwerking. Hij hield een vlammend betoog voor intensieve samenwerking met opleidingsinstituten, waarbij hij benadrukte dat professionals en docenten elkaars taal moeten leren spreken. Interdisciplinaire samenwerking betekent dat je niet alleen vanuit je eigen referentiekader naar de situatie kijkt, maar dat je je ook verplaatst in het referentiekader van de ander. Op school is de jongere met een psychose student of leerling en geen psychiatrische patiënt. Daar hoort bij dat je nadenkt over wat wij, als GGz, kunnen bijdragen aan het oplossen van het probleem van de ander (de jongere én de docent), ter ondersteuning van het vervullen van de studentrol, aldus Korevaar. (download hier de presentatie)

Klinkende afsluiting

Dagvoorzitter Nynke Boonstra besloot de dag met een compliment aan de organisatoren van de conferentie en de commissie NVP. Het doel van de bijeenkomst, verbinden en uitwisselen, was in haar ogen zeker behaald. Tot slot kondigde zij het duo KaPOT aan. Kris en Laura, muzikant en dichteres, hebben beiden ervaring met een psychische aandoening. Dat brachten ze in hun optreden tijdens de afsluitende borrel gloedvol onder de aandacht. Een passend eind voor een mooie dag!
IMGP0156
Het duo KaPOT heeft al veel voorpret bij de voorbereiding

ProgrammaWorkshops

Back To Top