Skip to: Helden van de Wijk: maatschappelijk herstel, 31 oktober 2017

Kenniscentrum Phrenos website

Helden van de Wijk: maatschappelijk herstel, 31 oktober 2017

Op dinsdag 31 oktober organiseerde Resilience+ in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos en vele andere partners de tweede editie van Helden van de Wijk (HVDW).  HVDW is een jaarlijks evenement waarbij aandacht gevraagd wordt voor mensen met een kwetsbaarheid voor ernstige psychiatrische aandoeningen.
Kijk voor het programma en de app op www.resilienceplus.nl.  Daar zullen ook de komende tijd de presentaties verschijnen.

Maatschappelijk herstel

Gelijkwaardig burgerschap, gelijke kansen en meer eigen regie zijn belangrijke voorwaarden om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de complexe en snel veranderende Nederlandse maatschappij. Diverse ‘helden en heldinnen’ lieten via een serie lezingen, inleidingen, films, workshops zien dat samenwerken aan maatschappelijk herstel beter kan, door van elkaar te leren en elkaar te inspireren.
Sprekers tijdens het festival waren onder anderen:
Prof.dr. Jaap van Weeghel, o.a. directeur wetenschap bij Kenniscentrum Phrenos, sprak op dit festival over het feit dat mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) hebben doorgaans een klein netwerk en vervullen een beperkt aantal maatschappelijke rollen. Een belangrijk maar onderbelicht punt is de wisselwerking tussen arrmoede en psychische problemen. Opgroeien in armoede en sociale achterstanden vergroot kans op (ernstige) psychische problematiek (o.a. suïcidaliteit). En mensen met (ernstige) psychische problematiek hebben grotere kans op armoede en op ongelijke behandeling. Van Weeghel pleitte daarom ook voor de ontwikkeling en inzet van meer sociale interventies.
Download de presentatie van Jaap van Weeghel (pdf)
Lara de Brito, wethouder zorg, onderwijs, cultuur en klimaat in Wageningen vertelde over de transitie van de naar de gemeente, in het bijzonder zoals dat in Wageningen tot nu toe gegaan is. Ze vertelde over de bevolking, de armoede, de psychisceh problemen, maar ook over kleine successen, zoals dat het aantal kinderen dat in de gemeente in armoede leeft daalt.
Download de lezing van Lara de Brito
 
 
CatrienSmit
Catrien Smit werkt voor de gemeente Den Haag als projectleider IPS.
Eind maart 2017 was de subsidieregeling IPS in Den Haag een feit. Gedurende  5 jaar kunnen elk jaar 25 trajecten starten. De regeling, de visie en achtergrond, de ervaringen, de relatie met het UWV en de regionale samenwerking komen aan de orde.
BertvanBoggelen
Bert van Boggelen, kwartiermaker, oud bestuurder-directeur CNV Vakcentrale.
“Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak bouw ik aan een netwerk van werkgevers die gemotiveerd zijn om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Ik ben ervan overtuigd dat de tijd rijp is dat steeds meer werkgevers de handschoen willen oppakken en mensen met onbenutte talenten in hun bedrijf opnemen. Niet omdat het moet, maar omdat het mooi is iets voor een ander en voor de samenleving te doen. En dat op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier. Ik vind het fantastisch om werkgevers rondom dit thema bij elkaar te brengen, samen problemen op te lossen en  elkaar te inspireren. En zo te bouwen aan een arbeidsmarkt waarin iedereen een eerlijke kans krijgt.”
Charlotte Wunderink, Lector Hanzehogeschool Groningen, GGZ Friesland/MindUp
Zelfredzaamheid en maatschappelijk herstel zijn belangrijke peilers geworden in de begeleiding en ondersteuning van mensen die wonen in een instelling. Maar hoe geef je daar handen en voeten aan in een beschermende omgeving die door de naam al impliceert dat iemand niet in staat is zich zelfstandig te redden: de spagaat van woonbegeleiding…
PJvanDelden
Pieterjan van Delden is gespecialiseerd in de ontwikkeling van professionele organisaties, strategieen van overheden en non-profit instellingen, en netwerkorganisaties. Hij heeft veel projecten gedaan in de sectoren onderwijs en onderzoek, cultuur, zorg, gemeenten, alsmede in het middelgrote bedrijfsleven.
Pieterjan heeft gepubliceerd over overheidsdienstverlening, professionele organisaties en publieke ondernemingen tussen overheid en markt. De laatste jaren legt hij zich toe op de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen publieke organisaties. In september 2009 is hij op dit onderwerp gepromoveerd met Samenwerking in de publieke dienstverlening.
Ik BenEen prachtige nieuwe documentaire ‘Ik ben..’. Door Suzanne Oord van GGz Breburg, van oorsprong verpleegkundige, 42 jaar, werkt nu 9 jaar als medewerker clientenparticipatie voor de GGz Breburg. Zij stimuleert clienten om actief te participeren in hun herstel, hun omgeving en de maatschappij, en schept hier ook mogelijkheden voor. Samen met de groep kwartiermakers zet zij zich in voor een gastvrij maatschappij voor mensen met en psychische kwetsbaarheid. Sociale inclusie, inclusieve samenleving, participatiemaatschappij. De documentaire is het resultaat van drie jaar hard weken, samen met de kwartiermakers. Hiermee touren zij door heel Nederland.
 

Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen: nieuw jaarboek 2017-2018

Bij de opening van het Kennisfestival Helden van de Wijk II op 31 oktober werd het eerste jaarboek in de vernieuwde reeks Jaarboeken Participatie & Herstel gepresenteerd worden. Het boek is geheel gewijd aan ambulante begeleiding en beschermd wonen voor psychisch kwetsbare mensen. Lara de Brito (gemeente Wageningen) en Jan-Willem van Zuthem (Raad van Bestuur Kwintes) overhandigden het boek overhandigen aan vertegenwoordigers van het project Buurtcirkel van Pameijer, Andrea Stierman en  Herman Zwoferenk. Herman vertelde wat Buurtcirkel hem en zijn buurtgenoten oplevert.
 

Helden van de Wijk-Aanmoedigingsaward 2017 voor Peer-supported Open Dialogue (POD)

POD teamleden Cynthia Blaauw, manager GGzE, en Olaf Galisch, psychiater Lentis, met de Helden van de Wijk Aanmoedigingsaward 2017
Onderdeel van het programma van het Helden van de Wijk-kennisfestival was de uitreiking van de Helden van de Wijk-Aanmoedigingsaward.
Uit de vele initiatieven die zich tijdens het festival presenteerden werd POD gekozen als het project dat als zeer veelbelovend wordt gezien. Een commissie bestaande uit Jaap van Weeghel (directeur wetenschap Kenniscentrum Phrenos), Frits Bovenberg (Resilience+, initiatiefnemer RACT Nederland) en Jos Droës (oprichter Rehabilitatie ’92), bekeken het programma en maakten de keuze.
De Aanmoedigingsaward, in de vorm van een beschilderde schaal, is een mooi steuntje in de rug voor alle betrokkenen bij Peer-supported Open Dialogue in Nederland. Dit jaar volgden 30 mensen de training POD in Engeland en zijn de eerste toepassingen in de praktijk gestart. Hun ervaringen zullen zij delen op het symposium Dialogue First, op 19 januari 2018 in Utrecht. Lees meer op www.podnederland.nl

Het buitenprogramma

Onderdeel van het buitenprogramma was een bezoek aan Kijk op de Wijk, buitenprogramma van Reakt. In de ochtend konden deelnemers een kijkje nemen in Delfshaven bij “Huis van de Wijk’.  Klik hier voor het programma.
Reakt
 
 

Waar?

LantarenVenster: Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD Rotterdam
 

Back To Top