Skip to: 13de Phrenos Psychosecongres Levensloop – Levenshoop

Kenniscentrum Phrenos website

13de Phrenos Psychosecongres Levensloop – Levenshoop

© Marcel de Jong 2017
© Marcel de Jong 2017

Op 23 november 2017 kwamen ruim 300 mensen bijeen in De Nieuwe Buitensociëteit Regardz te Zwolle. Zij bogen zich over de vragen:
Wat is de bijdrage van de ggz aan het leven met psychose in de verschillende levensfasen? Welke zorg heb je nodig als jeugdige, als bewoner van een beschermde woonvorm, als cliënt in de langdurige zorg, als oudere? Welke belemmeringen zijn er in de zorg om effectieve interventies aan te bieden?  Kortom: wat hebben cliënten in de verschillende levensfasen nodig voor hun herstel: levensloop – levenshoop
Aan het congres heeft een groot aantal mensen een bijdrage geleverd in de vorm van lezingen, workhops, stands, tentoonstellingen, posters en hand-en-spandiensten. Heel hartelijk dank hiervoor.
Hieronder kunt u de presentaties downloaden. Sommige presentaties waren te groot. Die zijn opvraagbaar bij het secretariaat van Kenniscentrum Phrenos.

APP

Informatie over het programma, de sprekers, posters en de presentaties  kunt u ook raadplegen via de Phrenos Psychosecongres – app. U kunt de app downloaden op uw mobiele telefoon of tablet via: http://my.yapp.us/S36MX2
Tijdens het congres konden bezoekers ook een tentoonstelling bezichtigen van kunstenaar Marcel de Jong, die tevens het beeld van dit congres verzorgde.
 

Verslag door Jan Verhaegh

Fotoverslag

Sprekers plenaire programma

Nanette Waterhout,  adviseur ervaringsdeskundigheid Raad van bestuur ervaringsdeskundige GGZ Noord-Holland-Noord, ambassadeur Samen sterk zonder Stigma
Jim van Os, psychiater, medisch manager divisie Hersenen UMC Utrecht; hoogleraar Psychiatrische epidemiologie, Universiteit Maastricht
Iris Sommer, hoogleraar Psychiatrie, vakgroep Neurowetenschappen, UMC Groningen
Martijn Kole, ervaringsdeskundige, adviseur RvB Lister, oprichter Enik Recovery College
Tom Kuipers, psychiater, HIC Oss, GGz Oost Brabant / zelfstandig psychiater en trainer
Jojanneke Bruins, psycholoog, senior-onderzoeker Lentis Research (Jong Talent-lezing)
Dagvoorzitter was prof. dr. Marieke Pijnenborg, adjunct-hoogleraar klinische psychologie, GMW, Rijksuniversiteit Groningen, GZ-psycholoog en hoofd afdeling Wetenschappelijk onderzoek langdurige zorg, GGZ Drenthe.

Presentaties van de lezingen, parallelsymposia en workshops

Plenaire lezing I: Wat zou jij nodig hebben …… door Nanette Waterhout
Plenaire lezing II: De paradigmaverandering rond psychose – oorzaken en oplossingen door Jim van Os (download presentatie pdf)
Plenaire lezing III: To continu or not to continue, that is the question~~Achtergrond en methodiek van de HAMLETT-studie door Iris Sommer (download presentatie pdf)
Plenaire lezing IV: Een knik in de levenslijn; door een psychose in passiviteit gevallen en toch weer opgestaan. Hoe kan dat? door Martijn Kole en Tom Kuipers (download presentatie pdf)
Plenaire lezing V / Jong Talent-lezing: Levensloop, levenshoop, levenswerk door Jojanneke Bruins (presentatie op te vragen bij Kenniscentrum Phrenos)
Parallelsymposium I ”Zijn we RijP voor Rijgeschiktheid bij psychose?’ Lees meer  (download presentatie 1 pdf) (download presentatie 2 pdf)
Parallelsymposium II ‘Wetenschappelijk onderzoek’ (onderzoekspresentaties 1-5) Lees meer

 
Parallelsymposium III ‘Generieke Module Stemmen horen’ Lees meer  (download presentatie pdf)
Parallelsymposium IV ‘Wetenschappelijk onderzoek’ (onderzoekspresentaties 6-10)

 

 Workshops

3 workshop Suicidaal gedrag en Psychose Lees meer   (download presentatie pdf)
4 workshop COMET en negatief zelfbeeld Lees meer  (download presentatie pdf)
5 workshop Over Trauma gesproken Lees meer   (download presentatie pdf)
6 workshop Afbouwen van medicatie (HAMLETT-onderzoek) Lees meer   (download presentatie pdf)
7 workshop Herstelgerichte dagbehandeling voor jongvolwassenen  Lees meer
8 workshop Psychose, familie en migratie Lees meer   (download presentatie pdf)
9 workshop Eerste ervaringen Peer-supported Open Dialogue in Nederland Lees meer    (download presentatie pdf)
10 workshop Individuele Rehabilitatie in Beeld Lees meer    (download presentatie pdf)
RONDE II
13 workshop Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT) Lees meer   (download presentatie pdf)
14 workshop Verslaving en Vroege Psychose Lees meer
15 workshop Systematisch rehabilitatiegericht handelen Lees meer   (download presentatie pdf)
16 workshop Herstelondersteunend werken in de GGz Lees meer   (download presentatie pdf)
17 workshop Wat wil jij beter kunnen? Naar een persoonlijke hulpverlening Lees meer   (download presentatie pdf)
18 workshop Waar geen wil is, zoeken we een weg. Coaching voor families van zorgwekkende zorgmijders Lees meer   (download presentatie pdf)
19 workshop Van bijzonder naar psychotisch over leeftijden en diagnoses heen Lees meer  (download presentatie pdf)
20 workshop Het Scharnier: IRB voor mensen met een beperking Lees meer  (vervallen)
 

Overzicht Posters

 

Posterprijzen

De posterprijzen werden uitgereikt aan Lisette van der Meer (Lentis/RGOc) en naar Boudien van der Pol en Amarins Haijma  (GGZ Friesland VIP-team).
Lisette van der Meer won 1e prijs  in de categorie wetenschappelijk met haar poster over haar onderzoek naar ‘Compenseren kun je leren: Cognitieve Adaptatie Training’. De jury was onder de indruk van het feit dat een verpleegkundige interventie op gedegen wijze onderzocht werd bij een grote groep mensen die gedurende lange tijd intensieve psychische zorg nodig hebben. De poster had bovendien een aantrekkelijke vormgeving.
Naar de poster

 
Boudien van de Pol ontving de eerste prijs in de categorie zorginnovatie voor haar poster over herstelbevorderende en belemmerende factoren: ‘Herstelondersteunende zorg voor cliënten met een eerste psychose’. Het betreft een kwalitatief onderzoek bij patiënten (18-40 jaar) van het VIP-team van GGZ Friesland, door middel van semi-gestructureerde interviews. De uitkomsten werden direct vertaald naar aanbevelingen voor de praktijk. De jury roemde de praktische toepasbaarheid van de resultaten.
Naar de poster

Eervolle vermelding

De poster Zie jij de olifant? Training Over Trauma Gesproken© kreeg een eervolle vermelding.
Meer informatie: www.traumaenpsychose.nl

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door Kwaliteitsregister V&V met 6 punten, Verpleegkundig Specialisten Register met 6 punten en door NVvP met 5 punten. Accreditatie is aangevraagd bij FGzPt.

Organisatie /  Programma

Kenniscentrum Phrenos
Tel. 030 – 2931626
kcp@kcphrenos.nl
in samenwerking met:
Congresbureau M2Support
tel. 06-19226525
info@m2support.nl
www.m2support.nl

Back To Top