Skip to: 10de Phrenos Psychosecongres ‘Grenzen verleggen’

Kenniscentrum Phrenos website

10de Phrenos Psychosecongres ‘Grenzen verleggen’

P1060727Het 10de Phrenos Psychosecongres ‘Grenzen verleggen’ stond in het licht van de veranderingen in de zorg voor mensen met ernstig psychische aandoeningen. Op dit congres kwam aan bod hoe in de organisatie van zorg grenzen worden verlegd, in de diagnostiek, in het denken over psychose, in behandeling, in het hersteldenken, in de destigmatisering enzovoort.
Door de beoogde beddenreductie in de ggz en de transities van zorg naar de gemeente worden behandeling en zorg meer gericht op de behoeften van mensen met ernstig psychische aandoeningen in hyun dagelijks leven. Er komt meer nadruk te liggen op hoe mensen kunnen herstellen en participeren in de samenleving en ook hoe zij dit zelf teweeg kunnen brengen. Dit vraagt bijvoorbeeld om een gepersonaliseerde aanpak in de diagnostiek, om behandeling die niet alleen gericht is op symptoomstabilisatie, maar ook op ieders herstel, en om meer ondersteuning om te kunnen functioneren in de samenleving. Denk hierbij aan begeleiding bij wonen, bij opleiding en toeleiding naar werk.
Dagvoorzitter was R. Bruggeman. De ochtend startte met een minidocumentaire waarin vier mensen vertelden dat ze in het succesvol behandeld waren voor hun trauma’s in Treating Trauma in Psychosis (T.TIP), nadat ze jarenlang alleen voor hun psychoses behandeld werden. Prof. Dr. Mark van der Gaag lichtte het project toe. Vervolgens pleitte prof. Dr. Inez Myin-Germeys ervoor om in de diagnosticering de DSM-5 los te laten en de diagnose te stellen op basis van waarnemingen van de patiënten zelf in hun dagelijks leven. Haar standpunt werd gesteund door dr. Lex Wunderink, die betoogde geen algemene behandelingen meer te kiezen voor mensen met een psychose, maar om de juiste zorg aan de juiste mensen op het juiste moment te geven. In zijn lezing presenteerde hij positieve resultaten van onderzoek naar een individuele behandelstrategie. Hierna gaf drs. Elly van Kooten, directeur Maatschappelijke Ondersteuning van VWS een lezing over de nabije toekomst van de zorg voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen en de bruggen die daartoe geslagen moeten worden tussen de gemeenten, de ggz en andere sectoren. Christine Blanke, bestuurslid van Anoiksis, liet in haar lezing ‘De grens voorbij; de onbeperkte mogelijkheden’ onder andere zien hoe hulpverleners onbedoeld mensen met schizofrenie kunnen stigmatiseren. De Rob Giel-lezing werd dit jaar uitgesproken door drs. Remmers van Veldhuizen. De ochtend werd afgesloten met het bekendmaken van de winnende posterpresentaties.
Naast een uitgebreide postermarkt en een informatiemarkt tijdens de pauzes werden er ’s middags, in twee rondes, 27 verschillende workshops, twee onderzoekspresentaties en twee parallelsymposia uitgevoerd.
Het congres werd bezocht door 425 deelnemers.
Nico de Louw, lid Cliëntenraad van Arkin schreef een congresverslag.
Een foto-impressie

Programma

Presentaties van de lezingen (downloads):

 
Presentatiesparallelsymposium Over de brug

Presentatie parallelsymposium Negatieve symptomen

 

Middagsessies (download)

Van Middagsessie 5  De Veerkrachtfabriek is een opname (38,5 min.) gemaakt door Roy Gomes van Anoiksis die u hieronder kunt bekijken:

Vereniging Anoiksis : De VEERKRACHT FABRIEK stelt zich voor! from Roy Gomes on Vimeo.
 

Postermarkten

In de pauzes werden 17 wetenschappelijke en 11 zorginnovatieve posters gepresenteerd. Voor beide categorieën werd een prijs uitgereikt.
Wetenschappelijke posters (foto’s)
W 1 Evaluatie van een implementatiestrategie voor Individual Placement and Support voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening – F.G. Schaafsma
W 2 Een netwerkbenadering van psychopathologie –  J.T.W. Wigman
W 3 Sociale cognitie bij mensen met een verhoogd risico op psychosen: een meta-analyse – Rozanne van Donkersgoed
W 4 Kosteneffectiviteit van de Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB): Opzet en design van lopend onderzoek – Sarita Sanches
W 5 Ervaringswerkers spreken! Uitkomsten landelijk Fact ErvaringDeskundigheid OnderZoek (FEDOZ)  –  J.C. Cambier
W 6 Stigma ter discussie! – Esther Sportel
W7 Religiositeit in jongeren met auditieve vocale hallucinaties –  Laura Steenhuis
W8 Mening van cliënten met een psychotische kwetsbaarheid over internetbehandeling in de GGz – Annet Wilpstra
W9  Veranderingen in medicatie na ontslag uit een psychiatrisch ziekenhuis – Judith Vuyk
W10 Discontinuïteit van somatische medicatie tijdens de eerste week van psychiatrische ziekenhuisopname –  Judith Vuyk
W11  Cannabisgebruik in psychose: het effect op metabole gezondheid – Jojanneke Bruins
W12 Obsessief compulsieve symptomen bij patiënten met een psychose – Frederike Schirmbeck
W13 Victimisatie van chronisch psychiatrische patiënten – Liselotte de Mooij
W14 Resultaten van de tweede meting van de Amsterdamse LZA-studie: verandering in symptomen, kwaliteit van leven, zorgbehoeften en maatschappelijke participatie bij een cohort patiënten met EPA tussen 2006 en 2011 – Jan Theunissen
W15 Cliënten Kwintes op de Participatieladder – Theo Arp
W16 Onderzoek naar stigma-ervaring van cliënten met een psychose – Jasper Pos
W17 Mentaliseren-Bevorderende Therapie (MBT-P) voor Sociaal Functioneren bij Non-affectieve Psychotische Stoornissen (NAPS). Een gerandomiseerd onderzoek bij ambulante patiënten  – Jonas Weijers
Zorginnovatieve posters (foto’s)
Z1 Netwerk / Behoud je netwerk in tijden van psychische instabiliteit! – Mandy de Goederen
Z2 “Uw zoon Ismael doet vreemd?”  – Tom Rusting
Z3 Maatschappelijke participatie en het managen van risico’s op victimisatie bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen; het Victoria-project  – Yolanda Nijssen
Z4 TReatment-E-AssisT (TREAT): Een beslissingsondersteunende applicatie voor behandelaren van patiënten met een psychotische stoornis – Magda Tasma
Z5 Herstel; een abc’tje’ – Mario Scheper
Z6 Het Bruisnest – Yvonne Visser
Z7 Levensboeken in de geestelijke gezondheidszorg: het verhaal van de patiënt centraal – Heidi de Kam
Z8 Implementatie van Cognitieve Adaptatie Training (CAT) door verpleegkundigen op een afdeling voor langdurige rehabilitatie; de stand van zaken  – Jeroen Redmeijer
Z9 Zorgprogrammering bij HVO-Querido – Hester Stokkel
Z10 Recovery College als nieuwe werkelijkheid – Ton Verspoor
Z11 Screening van somatiek en leefstijl bij mensen met een Ernstig Psychiatrische Aandoening; een tijdsbesparend digitaal invulformulier – René van der Snoek
 
 

Back To Top