Skip to: Tom van Wel: winnaar Douglas Bennett Award

Kenniscentrum Phrenos website

Tom van Wel: winnaar Douglas Bennett Award

Op 21 mei j.l. reikte Marry Mos, voorzitter van het bestuur van Kenniscentrum Phrenos, de Douglas Bennett Award uit aan Tom van Wel, klinisch psycholoog en werkzaam als beleidspsycholoog bij ABC, een voorziening voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid van Altrecht in de stad Utrecht. De andere twee genomineerden waren Tom van Mierlo van GGz Breburg en Michiel Bähler van GGz Noord-Holland Noord.
IMG_0997
Douglas Bennett was een Engelse psychiater die veel heeft betekend voor de rehabilitatiebeweging. Dit was de zevende keer dat de Douglas Bennett Award werd uitgereikt. Hij wordt eens in de twee jaar toegekend. En dit keer aan één of meerdere personen die op inspirerende en wijze hebben gewerkt aan het bevorderen van de kwaliteitsverbetering in de behandeling, rehabilitatie en herstelondersteuning aan mensen met ernstige psychische aandoeningen.
De jury heeft gekeken naar bijzondere en vernieuwende prestaties door de personen.
Criteria zijn:
– is langer dan 2 jaar betrokken bij activiteiten en projecten
– onderscheidt zich door een eigen stijl in werkwijze of activiteiten
– werkt op systematische wijze aan de kwaliteitsverbetering
– is een voorbeeld en inspiratiebron voor de dagelijkse praktijk.

Tom van Wel: lef en gezag

Phrenos Rehabilitatiecongres 197Een fragment uit de speech van Marry Mos over Tom van Wel en zijn werk: “ABC is uniek omdat het een integraal zorgaanbod van rehabilitatie en behandeling biedt, gericht op persoonlijk herstel en maatschappelijke re-integratie van jongeren. Binnen het zorgaanbod wordt voortdurend gezocht naar nieuwe benaderingen die tevens op werkzaamheid zijn onderzocht, zoals cognitieve therapie en applied gaming.
In ABC wordt actief gebruikgemaakt van peer support en ervaringsdeskundigheid. Familie wordt nauw bij de zorg betrokken, bijvoorbeeld in de vorm van familiebegeleiding. Om hospitaliserende effecten te voorkomen wordt transmuraal gewerkt, 7 x 24 uur en werkt men aan kwaliteitstoetsing en verbetering.
Tom is al vele jaren actief in de implementatie van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB), bij Altrecht maar ook landelijk in zijn rol als docent bij de stichting Rehabilitatie 92. Hij leerde generaties van hulpverleners, werkbegeleiders en leidinggevende de fijne kneepjes van het vak.
Hij introduceerde met collega’s de milieurehabilitatie, waarop hij promoveerde. Tom is een sprankelende man, die met veel passie gaat voor zijn zaak.
Bijzonder was zijn tocht door Altrecht met zijn workshop ‘herstelondermijnend werken’. Hiermee maakte hij aan collega’s inzichtelijk welke interventies averechts werken voor je doelstelling. Dat vraagt om lef en gezag. Sommige mensen mogen heilige huisjes omver duwen. Tom mag dat. Dat geeft hem bij sommige mensen de bijnaam Pietje Bel, bij velen dwingt het vooral respect af. Net als zijn coming out onlangs als cliënt.”

Phrenos Rehabilitatiecongres 194Michiel Bähler: voorbeeld en inspiratiebron

Ook de genomineerde Michiel Bähler, psycholoog en zorginhoudelijk adviseur bij GGz Noord-Holland-Noord werd in het zonnetje gezet. Marry Mos: “Hij is al vele jaren een van de stille motoren achter de herstelbeweging in Nederland. Hij introduceerde het zelfhulpboek voor mensen met ernstige psychische aandoeningen om aan hun eigen herstel te werken in Nederland. Hij liet het eerst lezen aan enkele ervaringswerkers om vervolgens te zorgen voor een vertaling. Michiel Bähler was actief in de ontwikkeling van F-ACT-model en bij de implementatie van IPS. Hij wist baanbrekende afspraken te maken met het UWV en andere partijen in Noord-Holland Noord om echte meters te maken op gebied van werk.
Hij introduceerde Shared Decision Making en leverde met al zijn inzet een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van Herstelondersteunende zorg. Michiel is enthousiasmerend, vasthoudend en creatief. Een voorbeeld en inspiratiebron voor velen en van grote betekenis voor veel cliënten.”

Tom van Mierlo: minder dwang meer herstel

De derde genomineerde was Tom van Mierlo, psychiater en directeur van de sector langdurige zorg van GGz Breburg.  Over hem vertelde Marry Mos het volgende:
“Tom is initiator en kartrekker van vele landelijke initiatieven om de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen te vernieuwen en te verbeteren. Hij stond op voor minder separaties en reduceerde het aantal separaties in zijn instelling in 3 jaar tijd met 75%!! Hij staat voor een humane vorm van dwang en drang en weet dit in vele instellingen over te brengen. Met High Intensive Care, 1op 1 begeleiding. En het principe: iemand die ziek is laat je niet alleen!
Hij is de man van de trialoog die in landelijke expertmeetings en in individuele behandelingen professionals, ervaringsdeskundigen en familie-ervaringsdeskundigen elkaar laat ontmoeten.
Hij zet zich in voor de ambulantisering, maar ook voor het actief aanbieden van herstel voor mensen die langdurig op een beschutte woonomgeving zijn aangewezen.  ART – Actief herstel in Triade – komt uit zijn koker en heeft navolging in vele instellingen.”

De prijs

De prijs bestaat uit een geldprijs van € 500,-, een oorkonde en een kunstwerk.
Het kunstwerk ‘de Ontmoeting’ is gemaakt door Loek Vellekoop, beeldend kunstenaar te Den Haag samen met Youri Zoutman, deelnemer aan atelier de Kunstvlieg in Den Haag.
Het beeld kan draaien en laat zien hoe de ontmoeting tot stand kan komen, de ontmoeting tussen twee werelden.
 

Back To Top