Skip to: Over samenwerking in ggz en sociaal domein

Kenniscentrum Phrenos website

Over samenwerking in ggz en sociaal domein

In Nederland zijn we van mening dat goede zorg voor mensen met ernstige psychische problemen aansluit op individuele hulpbehoeften en persoonlijke doelen. Daarvoor is integrale, samenhangende en sectoroverschrijdende zorg nodig.

De behoeften van mensen met ernstige psychische problemen hebben zelden alleen te maken met psychische en/of verslavingsproblematiek. Vaak gaat het om universele thema’s als geaccepteerd worden als persoon, een sociaal netwerk hebben en deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Het verschil met andere burgers is dat mensen met psychische problemen forse problemen hebben op het gebied van lichamelijke gezondheid, veiligheid, inkomen, werk, relaties en zingeving. Daarom willen velen graag ondersteuning om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Domeinoverstijgende samenwerking

Er komen allerlei mensen en organisaties het pad van mensen met ernstige psychische problemen, allemaal met de beste bedoelingen, maar de samenhang ontbreekt vaak. Hulp en ondersteuning sluiten daardoor niet altijd goed aan. Een goed geoliede domeinoverstijgende samenwerking tussen ggz en sociaal domein, borgt samenhangende en passende zorg en ondersteuning. Dit draagt uiteindelijk bij aan de kwaliteit van leven van deze doelgroep en hun naasten.

Beleidsmatig en op uitvoeringsniveau is er al veel gedaan om een regionaal zorgaanbod te stimuleren. Phrenos probeert waar mogelijk de betrokken partijen op landelijk, regionaal en lokaal niveau te ondersteunen bij het ontwikkelen van een goede samenwerking tussen ggz en sociaal domein.

 

Back To Top