Skip to: Autismezorg

Kenniscentrum Phrenos website

Bij steeds meer ggz-organisaties is autisme geen apart specialisme meer, maar wordt het ondergebracht in generalistische teams. Dat maakt het extra belangrijk om de specialistische kennis over en ervaring met autisme goed te borgen op een centrale plek waar specialisten en generalisten elkaar kunnen vinden en van elkaar kunnen leren.

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top