Skip to: Training HOP Refresher februari 2023

Kenniscentrum Phrenos website

Training HOP Refresher februari 2023

HOP Facilitator Refresher

In de tweedaagse nascholing frissen HOP Facilitators hun competenties in het ervaringsdeskundig faciliteren van HOP op. Deelnemers oefenen samen de kunst van het delen van eigen ervaringen met openheid en HOP en hoe zij dit in kunnen zetten om ruimte te maken voor de ervaringskennis van de deelnemers van HOP.
Een tweejaarlijkse refresher is voorwaarde voor verlenging van het certificaat van HOP Facilitator

Wat is HOP?

HOP – Honest Open & Proud – is een zelfhulpinstrument dat gebruikers ondersteunt om openheid over psychische problemen te verkennen. Veel mensen die kampen met psychische problemen of dat in het verleden gedaan hebben, worstelen ook met hoe je daar wel of niet open over bent. Negatieve ervaringen met open zijn en/of de angst daarvoor kunnen ontzettend verlammend werken en herstel ondermijnen. In de training verkennen deelnemers de voor- en nadelen van openheid , de manieren waarop zij openheid kunnen geven én gaan zij uitproberen om over hun ervaringen te vertellen, wat bij hen past, welke keuzes ze kunnen maken. HOP wordt aangeboden door twee ervaren facilitators in drie bijeenkomsten van 3 uur. Vaak wordt een vierde bijeenkomst over (zelf)stigma aan het programma toegevoegd. Onderzoek toont aan dat HOP o.a. een positief effect heeft op stress door stigma, zelfstigma en kwaliteit van leven. De HOP-training is breed inzetbaar: het vraagstuk van openheid speelt in allerlei sociale situaties in een rol.

Voor wie?

HOP-facilitators die (langer dan) twee jaar geleden zijn opgeleid tot HOP-facilitator.

Inhoud landelijke training

Deelnemers scherpen aan de hand van een aantal nieuwe modules hun ervaringsdeskundige vaardigheden van het faciliteren aan en verdiepen hun inzichten rondom openheid, (zelf)stigma en peer-support).
De training biedt veel ruimte voor het uitwisselen van praktijkervaringen en het vergroten van het aanbod van HOP binnen de organisatie en daarbuiten.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat HOP Facilitator dat weer twee jaar geldig is.

Voorwaarden voor deelname

  • Deelnemers zijn in het bezit van een certificaat HOP facilitator van twee jaar of ouder.
  • Zijn in de gelegenheid met een collega facilitator HOP aan te bieden.
  • In de gelegenheid om per jaar aan minimaal één van de twee landelijke intervisiebijeenkomsten deel te nemen die door Phrenos worden aangeboden.

Trainers

De training wordt gegeven door

  • Kim Sjoerdsma: werkzaam bij het Herstelbureau – HVO-Querido
  • Alex van Veen: werkzaam bij het Herstelbureau – HVO-Querido

Data en tijden

De training is live en bestaat uit twee bijeenkomsten van zes uur.
Data: vrijdag 10 februari en maandag 13 februari 2023
Tijden: 10.00 tot 16.00 uur

Locatie

Da Costakade 45
3521 VS Utrecht

Kosten

De kosten zijn inclusief de handleiding voor HOP Facilitators.
€ 425,– voor medewerkers van deelnemende organisaties van Kenniscentrum Phrenos
€ 531,– voor overigen

Inschrijven

Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dienke Boertien (dboertienkcphrenos.nl).

 

Back To Top