Skip to: Opleiding Peer-supported Open Dialogue (POD)

Kenniscentrum Phrenos website

Opleiding Peer-supported Open Dialogue (POD)

In 2020 is in Nederland de opleiding Peer-supported Open Dialogue (POD) gestart.

De opleiding: Wat leer je?

De opleiding Peer-supported Open Dialogue leidt je in een jaar op tot dialogisch werker in de geestelijke gezondheidszorg. Je leert de werkwijze van Peer-supported Open Dialogue (POD) in de praktijk brengen. Centraal daarbij staan de zeven principes van Open Dialogue:

 1. Onmiddellijke hulp: binnen 24 uur.
 2. Perspectief van sociaal netwerk, vanaf de eerste bijeenkomst.
 3. Flexibiliteit en mobiliteit (tijd, plaats en inhoud naar behoefte).
 4. Verantwoordelijkheid, vanaf het eerste contact.
 5. Psychologische continuïteit (zelfde team, nu en bij terugval).
 6. Tolerantie voor onzekerheid: betekenis laten ontstaan, terughoudend met diagnoses
 7. Dialogisme: het bevorderen van dialoog staat voorop.

Om POD toe te kunnen passen ontwikkel je inzicht in de zeven principes van POD. Deze staan in de vier interne trainingsweken centraal.

In twee weken ligt de nadruk op principe 6 tolerantie en principe 7 dialogisme. Je ontwikkelt de kunst van het luisteren, het vragen stellen en het reflecteren. Je leert om samen met de cliënt en zijn sociale netwerk ruimte te maken voor verschillende perspectieven, inclusief de eigen vakkennis. Vanuit de open dialoog met de andere netwerk-leden onderzoek je welke behandeling en ondersteuning aansluiten. Leidend hierbij is het principe Nothing about the client without the client. Keuzes worden gemaakt in de netwerkbijeenkomsten waar in ieder geval de cliënt altijd aanwezig is.

In de andere twee weken staan de principes 1 t/m 5 meer op de voorgrond. Je ontwikkelt sensitiviteit voor het belang van de noodzakelijke veranderingen en hoe je hier zelf uitvoering aan kunt geven in balans met de huidige realiteit.
Kerncompetenties daarbij zijn:

 • Luisteren
 • Vragen stellen
 • Reflecteren
 • Relationele sensitiviteit vanuit de drie kernwaarden van POD: onvoorwaardelijke warmte, openheid en authenticiteit (zelfkennis)
 • Polyfonie en verschillende (conflicterende) perspectieven uitlokken en inbrengen
 • Professionele kennis en persoonlijke ervaringen dienstbaar maken (en daarin verdragen van verschillen van inzicht en begrip)
 • Verdragen van pijn en onzekerheid
 • Aansluiten bij de uitingen en inzichten van de leden van het netwerk
 • Organisatiesensitiviteit met het oog op het realiseren van de zeven principes in de praktijk.

Deze kerncompetenties zijn onder andere gebaseerd op de Dialogic Practice Therapy Worksheet van Olson M. & Ziedonis D. (2015)

Voor wie?

 • Je werkt in de geestelijke gezondheidszorg (ggz, zorg en welzijn).
 • Je hebt een vooropleiding op hbo-niveau of hoger ofwel een verglijkbaar werk- en denkniveau op basis van werkervaring.
 • Je bent bereid een proces van persoonlijke verdieping aan te gaan.
 • Je beheerst voldoende Engels om de deels Engelstalige literatuur te bestuderen en om in de derde week twee dagen onderwijs in het Engels te volgen.
 • Je kunt een document voorleggen waaruit blijkt dat je leidinggevende zich verbindt aan de opleiding en jou hierin zal faciliteren en ondersteunen.
 • Je beschikt over de mogelijkheid om met een collega te oefenen in de praktijk:
  Het is daarom nadrukkelijk aanbevolen om met minimaal twee deelnemers uit één team deel te nemen aan de training aangezien je een netwerkgesprek altijd met twee POD-ondersteuners voert. Scholing van meer mensen uit één team met daarin minimaal één psychiater en één ervaringsdeskundige draagt bij aan modelgetrouwe implementatie. Voor een optimale praktijk is verbinding met de behandelpsychiatrie een voorwaarde

Hoe leer je?

In vier interne scholingsweken krijg je een aanbod van theorie, mindfulness, veel praktijkoefeningen en reflectie in kleine supportgroepen. Buiten de vier interne opleidingsweken bestudeer je literatuur en schrijf je een aantal essays. Daarnaast oefen je in de praktijk met netwerkgesprekken (minimaal 10 gedurende het opleidingsjaar).

Studiebelasting

– Naast deelname aan de vier interne weken besteed je zes tot acht uur per week aan voorbereiding, uitwerken van opdrachten en reflectie in je supportgroep.
– Praktijkoefening bestaat uit het voeren van minimaal 10 netwerkgesprekken in 2020.

De opleiders

De opleiding wordt verzorgd vanuit Kenniscentrum Phrenos in nauwe samenwerking met POD Nederland. POD-trainers zijn POD-gediplomeerden die tevens opgeleid zijn tot POD-trainer en zelf werkzaam zijn in een van de instellingen die zijn aangesloten bij POD Nederland.

De pool van Peer-supported Open Dialogue trainers bestaat uit:

 • Dirk Corstens (psychiater bij MET ggz)
 • Olaf Galisch (psychiater bji Lentis)
 • Martijn Kole (ervaringsdeskundige bij Lister)
 • Sanna Martha (ervaringsdeskundige bij Altrecht)
 • Jeanine van der Meijden (klinisch psycholoog bij GGz Eindhoven)
 • Heleen Wadman (ggz-agoog en ervaringsdeskundige bij Lentis)
 • Yvonne Willems (ervaringsdeskundige bij MET ggz)
 • Tom van Wel (psycholoog bij Altrecht)
 • Kwok Wong (psychiater bji GGz Eindhoven)

Zij zijn allemaal opgeleid in POD en in 2018 en 2019 geschoold als POD-trainer.

Certificering, erkenning en accreditatie

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.
De opleiding is bij CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) voorgelegd om geregistreerd te worden als erkende opleiding.
Accreditatie is toegekend door de NVvP, FGzPt, NVRG, VRS, V&V en Register Zorgprofessionals.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deelname aan de de POD-opleiding en wilt u op de hoogte gehouden worden van de mogelijkheid de POD-opleiding te volgen? Vul dan het formulier in op de website van PODNL

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top