Skip to: Masterclass Netwerk Vroege Psychose 27 september 2023

Kenniscentrum Phrenos website

Masterclass Netwerk Vroege Psychose 27 september 2023

Psychose, samenleving en jij

Tijdens de masterclass laten we ons door twee sprekers bijpraten over de samenhang tussen psychose, samenleving en jij en welke strategieën kunnen worden ingezet om deze dichter bij elkaar te brengen. Dit vraagt iets van ons allemaal, dus ook van jou.

Deze masterclass wordt georganiseerd door het Netwerk Vroege Psychose (NVP) en gaat vooraf aan Het Nationale Psychose Congres op 28 september 2023.

Accreditatie

Er is accreditatie toegekend door het NVvP, FGzPt, Kwaliteitsregister V&VN en VSR.

Locatie

Congrescentrum De Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort
Tel. 033 467 3730

Programma

In dit filmpje geven José de Jager en Elise van der Stouwe uitleg over hun bijdrage aan het programma.

17.30 uur  inloop met een warm buffet voor de deelnemers

18.30 uur Welkom en inleiding – dagvoorzitter prof. dr. Nynke Boonstra, lector zorg en innovatie in de psychiatrie, onderzoeksgroep Zorg en Welzijn NHL Stenden Hogeschool, hoogleraar nursing in Mental Health UMC Utrecht, divisie hersenen.

18.45 uur Psychose, samenleving en relaties – José de Jager, werkzaam bij GGZ Noord-Holland-Noord als onderzoeker en klinisch psycholoog.
Onze kwaliteit van leven wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van onze relaties. Romantische en seksuele relaties zijn hier een belangrijk onderdeel van. Maar wat gebeurt er met deze relaties als iemand psychisch uit balans raakt? Misschien ook de verbinding zichzelf tijdelijk kwijt raakt? Welke factoren spelen hierin een rol en wat kunnen hulpverleners doen om herstel van seksualiteit en intimiteit te bevorderen? Bij deze vragen wordt in de masterclass stil gestaan. Aan de hand van zowel klinische als wetenschappelijke kennis worden een aantal van deze belangrijke vragen beantwoord maar worden tevens een aantal concrete handvaten besproken die behandelaren de volgende ochtend om 9.00u in de spreekkamer kunnen helpen deze thema’s te agenderen.

19.30 uur discussie en case opdrachten/besprekingen

20.15 uur Pauze

20.30 uur Virtual Reality voor meer participatie in de samenleving – Dr. Elise van der Stouwe, GZ-psycholoog bij de poli Psychose en postdoc onderzoeker bij het VR mental health lab.
Mensen met een psychose hebben vaak dezelfde sociale en maatschappelijke wensen en doelen als anderen maar hebben over het algemeen een kleiner sociaal netwerk, nemen minder vaak deel aan sociale vrijetijdsactiviteiten en hebben minder vaak werk. Virtual Reality biedt veel mogelijkheden ten behoeve van sociale en maatschappelijke participatie. Zo kan er worden geoefend met sociale vaardigheden in verschillende contexten waaronder professionele situaties zoals bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek. Daarnaast kunnen oefeningen worden aangeboden gericht op mogelijk onderliggende factoren zoals zelf-stigma of het zelfbeeld. Naast interventies gericht op de individu, zijn initiatieven op maatschappelijk niveau van groot belang. VR kan daarbij worden ingezet door een breed publiek te laten ervaren hoe het eigenlijk is om een psychose te hebben. Dit zou kunnen bijdragen aan meer begrip en minder stigma wat maatschappelijke participatie ten goede komt.

21.15 uur discussie

21.45 uur na praten met een drankje

Inschrijven en tarieven

Inschrijving kan uitsluitend via het inschrijfformulier. Dit is één formulier waarin u zich zowel voor de Masterclass als voor Het Nationale Psychosecongres kunt aanmelden. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om alleen de masterclass bij te wonen.
Komt u met meer personen? Iedere zesde persoon neemt gratis deel. Schrijft u zich in via dit inschrijfformulier voor groepskorting.

Tarieven

Masterclass NVP woensdag 27 september
Mensen die werkzaam zijn bij een aan Phrenos deelnemende organisatie of lid zijn van NVP: € 225,00
Mensen met een minimum inkomen: € 75,00
Overigen € 265,00

Donderdag Het Nationale Psychose Congres
Mensen die werkzaam zijn bij een aan Phrenos deelnemende organisatie of lid zijn van NVP: € 280,00
Mensen met een minimum inkomen: € 75,00
Overigen: € 330,00

Speciaal tarief psychiaters – inclusief 2 cliënten/naasten (alleen voor de congresdag): € 495,00

Pass-partout (masterclass én congresdag)

Pass-partout (tweedaags) voor mensen die werkzaam zijn bij een aan Phrenos deelnemende organisatie of lid zijn van NVP € 425,00
Pass-partout (tweedaags) overigen € 525,00

Speciaal tarief psychiaters – masterclass én congresdag inclusief 2 cliënten/naasten op donderdag € 625,00

Groepskorting

Elk zesde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via dit formulier. Dit betekent dat de laagste deelname fee niet in rekening wordt gebracht.

 

Back To Top