Skip to: Het Nationale Psychose Congres 28 en 29 september 2022

Kenniscentrum Phrenos website

Het Nationale Psychose Congres 28 en 29 september 2022

Het Nationale Psychose Congres 2022 bestaat uit twee delen:

Op woensdagavond 28 september is de Masterclass: “Fenomenologie van psychose?” In de Masterclass zoeken we uit hoe fenomenologie ons verder kan helpen. Deze benadering onderzoekt subjectieve ervaringen van psychose om de essentie van psychose beter te begrijpen. We bespreken hoe wetenschappelijke inzichten vertaald kunnen worden naar de praktijk van behandeling.

Donderdag 29 september staat de dag in het teken van de vele betekenissen van psychose. Deze betekenissen kunnen helpen te begrijpen wat psychose allemaal is, en beter om te gaan met ervaringen van psychose. Psychose zal worden belicht vanuit verschillende invalshoeken; van crosscultureel tot biologisch, de betekenis in historische context, persoonlijke ervaringen en de maatschappelijke kant, tot psycho-educatie en aanbevelingen voor de hulpverleners van de toekomst.
Op deze dag delen we kennis en ervaringen met hulpverleners, mensen die zelf psychose hebben meegemaakt en naasten op het Nationale Psychose Congres in Amersfoort. Daarbij is er volop ruimte voor inbreng van deelnemers.

Voor wie?

Het Congres richt zicht zich iedereen die te maken heeft (gehad) met een psychose. Dat betreft hulpverleners en begeleiders uit de ggz of instellingen voor beschermd & begeleid wonen, medewerkers in het sociale domein, ervaringsdeskundigen, familie en naasten. Maar ook gemeenteambtenaren, ondernemers, zorgverzekeraars, journalisten en beleidsmakers zijn van harte welkom op dit congres.

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij de NVvP, FGzPt, VSR en V&V Kwaliteitsregister Zorgprofessionals.

Locatie

Congrescentrum De Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort
Tel. 033 467 3730

Organisatie

Het Nationale Psychose Congres wordt georganiseerd door Kenniscentrum Phrenos.

Inschrijving en tarieven

Inschrijven kan uitsluitend via het inschrijfformulier.

De tarieven zijn:

• Woensdag Deelname Masterclass à € 175,00
• Donderdag dag congres, werknemers van deelnemende instellingen van Phrenos à € 245,00
• Mensen met een minimuminkomen a € 75,00
• Donderdag dag congres, overigen à € 295,00
• Pass-partout (tweedaags) werknemers van deelnemende instellingen van Phrenos à € 345,00
• Pass-partout (tweedaags) overigen à € 395,00

Wilt u in de nacht van woensdag 28 september op donderdag 29 september overnachten nabij het congrescentrum de Eenhoorn? Hiervoor hebben we een beperkt aantal hotelkamers gereserveerd. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier.
• Hotelkamer NH Hotel Amersfoort 28 september, 1 nacht à € 125,00 (excl. toeristenbelasting)

Speciale Actie Psychiaters

Om de deelname van patiënten en familieleden te stimuleren roept de organisatie – evenals in 2021 – psychiaters weer op om de hogere fee van € 495,- (eendaags) of € 600,- (tweedaags) euro te betalen. ‘Van dat extra geld kunnen twee patiënten of naasten deelnemen’, zegt Wim Veling, een van de dagvoorzitters. ‘Veel psychiaters vinden dat een goed idee en ze kunnen dat ook makkelijk betalen uit hun bijscholingsbudget.’

• Speciaal tarief psychiaters – incl. 2 gasten/naasten Donderdag à € 495,00
• Speciaal tarief psychiaters – incl. 2 gasten/naasten, Woensdag en donderdag à € 600,00

Programma Masterclass 28/9

19.00 uur  Ontvangst deelnemers

19.15 uur  Welkom en inleiding – prof. dr. Nynke Boonstra, lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan NHL Stenden Hogeschool

19.30 uur  Keynote door prof. dr. Jasper Feyaerts “Wat is een waan? Een fenomenologisch perspectief”.
Wanen worden doorgaans beschouwd als foutieve overtuigingen die voortkomen uit incorrecte gevolgtrekkingen over de alledaagse realiteit. Dit idee was courant doorheen de geschiedenis van de psychiatrie, en domineert ook hedendaags psychiatrisch en psychologisch onderzoek en klinische praktijk. Vanuit een fenomenologisch perspectief worden wanen echter opgevat als subjectieve expressies van een kwalitatief andere zelf- en realiteitsbeleving. In mijn lezing zal ik stil staan bij de fenomenologische aard van deze waanbeleving, en bij de implicaties van de fenomenologische benadering van wanen voor toekomstig onderzoek en therapeutische benaderingen.

20.30 uur   Drie korte introducties:

  • ACT door prof. dr. Lieuwe de Haan, hoogleraar Psychotische stoornissen, Amsterdam UMC, locatie AMC
  • CGT & EMDR door Yvonne de Jong, klinisch psycholoog Parnassia, projectcoördinator psychosezorg Youz
  • Psychomotorische therapie bij psychose vanuit een fenomenologisch perspectief op bewegen en lichamelijkheid door Dr. Albertine de Haan, onderzoeker werkgebied PMT, Lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn, Hogeschool Windesheim.
    Allereerst bespreekt De Haan de fenomenologische visie op bewegen en lichamelijkheid in de psychomotorische therapie. Vervolgens staat ze stil bij de bevindingen vanuit (fenomenologisch) onderzoek naar bewegen en lichamelijkheid bij psychose en licht ze behandelmogelijkheden toe aan de hand van praktijkvoorbeelden.

21.30 uur      Plenaire discussie/ reacties met de zaal

22.00 uur      Einde programma / Afsluiting

Programma Congresdag 29/9

09.00 uur Ontvangst deelnemers

10.00 uur  Welkom en inleiding. Door dagvoorzitters Prof dr. Marieke Pijnenborg, Hoogleraar, vakgroep klinische en ontwikkelingsneuropsychologie Rijksuniversiteit Groningen en Prof.dr. Wim Veling, psychiater en hoofd behandelzaken bij afdeling Psychosen, hoogleraar Psychiatrie bij RUG/UMCG en oprichter van het Netwerk Vroege Psychose

10.15 uur Keynote lezing: 100 betekenissen van psychose – sjamanen, dromen en neuronen. Door Wim Veling
Lees de samenvatting

11.00 uur “Een staat van ‘hyper-betekenis’.” Historisch perspectief op het duiden van psychosen. Door prof. dr. Gemma Blok, hoogleraar Geschiedenis van Mentale Gezondheid en Cultuur, Open Universiteit

11.30 uur Pauze

12.00 uur Ervaringsverhaal “Ik ben er weer”. Door Vader Rinke van den Brink en zoon Sam Klement.
Lees de samenvatting

12.30 uur Psychose en hormonen; schizofrenie als gender-specifieke aandoening. Door prof. dr. Iris Sommer, psychiater, schrijver en hoogleraar psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Lees de samenvatting

13.00 uur Lunch

14.00 uur Optreden – Kris Vesseur – muzikante – schrijfster – theatermaakster

14.15 uur Betekenisvolle ervaring – psychose als transformatie. Door Tim Knoote, Ervaringsdeskundige | Psychiatrie, UMC Utrecht | Breathwork facilitator | Crazywise & Psychosenet
Lees de samenvatting

14.45 uur Maatschappij en psychose. Sprekers gevraagd

15.15 uur Pauze

15.30 uur Betekenis stemmen. Door Eva Tolmeijer, promovenda, psycholoog FACT, Parnassia
Lees de samenvatting

16.00 uur Psycho-educatie en aanbeveling. Door prof. dr. Nynke Boonstra, lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan NHL Stenden Hogeschool en prof. dr. Lieuwe de Haan, Hoogleraar Psychotische stoornissen, Amsterdam UMC, locatie AMC

16.30 uur Optreden – Kris Vesseur – muzikante – schrijfster – theatermaakster

16.45 uur Afsluiting

Back To Top