Skip to: Gespreksgroep ‘In gesprek over zin’

Kenniscentrum Phrenos website

Gespreksgroep ‘In gesprek over zin’

Zinervaring & Zingeving als kern bij het zoeken naar Herstel van een Persoonlijke Balans

Het vinden van zin is een belangrijk aspect van elk herstelproces en in elk leven. Wat een mens als zin ervaart is net als herstel persoonlijk en uniek. Voor veel mensen is het thema zin nog een onvervulde zorgbehoefte. Dit geldt ook voor ouderen in zorg. Een projectgroep vanuit het Platform Rehabilitatie & Ouderen van Kenniscentrum Phrenos heeft een gespreksleidraad ontwikkeld en om in gesprek te raken over zin. De gespreksleidraad is vervolgens in twee pilots bij Levanto en GGZ Friesland (zie verslag) getoetst en met de uitkomsten is een mooi aanbod tot stand gebracht. Het aanbod dat wij bieden bestaat uit:

1. Een gespreksgroep ‘In gesprek over zin’: in drie bijeenkomsten faciliteren twee gespreksbegeleiders – Benno Wiegers (GGZ- Friesland) en Paul Andreoli (klinisch psycholoog) – voor maximaal 12 deelnemers een gesprek over zin. Door de bijeenkomsten worden de deelnemers zich bewuster van wat zin voor hen betekent en hoe zij daar in hun dagelijks leven op kunnen inspelen. Aan de gespreksgroep kunnen zowel ouderen in zorg, hun naasten en hulpverleners deelnemen. Een gelijkwaardige uitwisseling over een universeel menselijk thema dat ons allemaal aangaat overstijgt achtergrond en rollen en draagt zo bij een het ontwikkelen van herstelondersteunende relaties in de zorg. Op verzoek kan deze training ook in-company aangeboden worden.

2. Een korte training voor mensen die zelf gespreksgroepen ‘In gesprek over zin’ willen gaan faciliteren. Deze training bestaat uit twee bijeenkomsten van elk 3 uur gegeven door Benno Wiegers en Paul Andreoli. Voorwaarde voor deelname is dat mensen eerst zelf deelgenomen hebben aan een gespreksgroep ‘In gesprek over zin’ (zie punt 1 hierboven). Zowel ouderen, hun naasten als hulpverleners kunnen gespreksbegeleider worden. Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 10.

3. Intervisie voor gespreksbegeleiders gegeven door één trainer (Benno Wiegers of Paul Andreoli) van drie uur voor minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers.

Het beschikbaar maken van gespreksgroepen ‘In gesprek over zin’ levert een bijdrage aan de cultuuromslag naar herstelondersteunende zorg en kan ingezet worden binnen afdelingen voor ouderen maar ook elders in de organisatie.

 

Ter introductie van dit aanbod werd op 6 maart 2019 een voorlichtingsmiddag gehouden door Benno Wiegers en Paul Andreoli. De presentatie die daar gehouden werd kunt u hier downloaden.

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top