Skip to: Eerste Landelijke IPS-dag: IPS in beweging

Kenniscentrum Phrenos website

Eerste Landelijke IPS-dag: IPS in beweging

Ben je benieuwd naar de nieuwste ontwikkelingen rond IPS (Individuele Plaatsing en Steun), wil je interessante binnen- en buitenlandse deskundigen horen én collega’s ontmoeten? Kom dan op donderdag 14 april 2022 naar ‘IPS in beweging!’. We zijn te gast bij de Eenhoorn in Amersfoort.
Als deze dag door Covid-19 niet op locatie kan plaatsvinden dan zal het gehele programma online worden uitgevoerd.

Wat kun je verwachten?

Dagvoorzitter is Marc Blom, lid Raad van Bestuur Parnassia en psychiater. Jaap van Weeghel, wetenschappelijk adviseur bij Kenniscentrum Phrenos, spreekt over de stand van zaken rond IPS in Nederland. We volgen een klantreis met een deelnemer aan een IPS-traject en een IPS-trajectbegeleider.
In twee workshoprondes worden actuele IPS-thema’s aangeboden, begeleid door collega’s en deskundigen uit het IPS-werkveld, UWV, gemeenten en onderzoekers.
In de middag is er een live verbinding met de Verenigde Staten en spreken met Robert Drake, professor bij het Dartmouth Institute on Health Policy and Clinical Practice en mede-ontwikkelaar van IPS, en Deborah Becker, senior research associate. Ook is er een bijdrage over de mogelijkheden voor toepassing van Virtual Reality binnen IPS. De dag wordt afgesloten door middel van een gesprek met de zaal over de ontmoeting van en samenwerking tussen zorg en re-integratie.

Programma

09.00 Ontvangst: inloop en registratie
09.30 Welkom en opening: Dagvoorzitter, Marc Blom
09.45 Stand van zaken IPS in Nederland: Jaap van Weeghel
10.00 IPS klantreis (Marscha Ammerlaan, Portaal en Anke van Eerd, Wij3.0)
10.15 Onderzoekspitches rond IPS onderzoek:
– IPS bij persoonlijkheidsstoornissen (Trees Juurlink, Amsterdam UMC)
Ten tijde van mijn promotieonderzoek was er nog geen uitgebreid onderzoek naar IPS bij mensen in behandeling voor een persoonlijkheidsstoornis. Wel wisten we dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis vaker problemen hebben op het werk of verzuimen. Daarnaast kenmerkt de behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis zich vaak door intensieve psychotherapie waarbij mogelijk minder ruimte is voor de directe beschikbaarheid voor werken en solliciteren die IPS vraagt. Een belangrijke vraag binnen mijn onderzoek was daarom of IPS een geschikte methode in de ondersteuning voor het vinden en behouden van een baan is voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. In deze pitch zal ik de resultaten delen van 2 studies die onderzochten in hoeverre IPS een effectieve methode is ter ondersteuning van het vinden en behouden van een baan bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis in vergelijking tot mensen met een andere psychiatrische aandoening.
– IPS en cognitieve remediatie (Daniëlle van Duin, Kenniscentrum Phrenos)
– CMD onderzoek (Chrisje Couwenbergh, Kenniscentrum Phrenos)
– IPS in de Gemeente Amsterdam (Esmée Oude Geerdink, Amsterdam UMC)
11.00 PAUZE
11.30-12.30 Workshopronde I
1.      Resultaten onderzoek UWV onderzoeksubsidie IPS voor EPA (Marcel Spijkerman, UWV)
In 2017 is UWV gestart met de onderzoeksubsidie IPS voor mensen met een ernstig psychische aandoening (EPA). GGZ-instellingen konden met deze subsidie IPS-trajecten bekostigen voor mensen met EPA én een uitkering van UWV (WIA/Wajong/ZW). De onderzoeksubsidie heeft een looptijd van 5 jaar en een omvang van 23,7 miljoen euro waarmee in totaal bijna 3 duizend IPS-trajecten gefinancierd kunnen worden. In de presentatie ga ik in op de kenmerken van de mensen die hebben deelgenomen aan een IPS-trajecten, de mate waarin deze mensen werk hebben gevonden en karakteristieken van de dit werk.
2.      Acquisitie, betrokkenheid werkgevers en voorbeeld uit de praktijk (Lisa Molenaar, AWVN)
3.      Samenwerking UWV, gemeente, ggz en best practice arbeidsmarktregio (Pearl Hartgers, Projectleider Hoofdzaak Werk)
4.      IPS modeltrouw en uitkomsten en best practice IPS-programma (Lars de Winter, Kenniscentrum Phrenos)
5.      Bespreken van openheid over psychische aandoeningen, kwetsbaarheid en kracht vanuit trajectdeelnemer, werkgever en zorgprofessional (Clara Koek, GGZ NHN & Marieke van Keeken, adviseur met ervaringsdeskundige expertise UWV)
6.      Driegesprek (arbeidsdeskundige UWV, IPS-trajectbegeleider, trajectdeelnemer
7.      IPS en onderwijs, Voorbeelden vanuit Roads en GGZ Breburg
12.30-13.30 LUNCHPAUZE  – posterpresentaties IPS programma’s
13.30-14.30 Workshopronde II –  IPS Programma’s uit het land
1.      Cognitieve belemmeringen en willen werken. Het kan, denk in mogelijkheden (Danique ten Pas & Tania Botchway, Cordaan)
Ruim 1.1 miljoen Nederlanders hebben te maken met cognitieve belemmeringen, ofwel een lichte verstandelijke beperking. Slechts 1/3 van deze groep heeft betaald werk, waarvan voor het grootste deel in de Sociale Werkvoorziening of werk dat van tijdelijke aard is. Cordaan zet sinds 2018 IPS in om kandidaten met cognitieve beklemmingen duurzaam naar betaald werk te begeleiden en middels coaching te zorgen voor een langdurig duurzaam dienstverband.
In deze workshop gaan we in op hoe wij IPS (modeltrouw) inzetten voor deze doelgroep en welke aanvullende kennis en tools wij in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld om kandidaten succesvol naar betaald werk te begeleiden.
2.      Ervaringsverhalen van deelnemers van IPS-trajecten (Marit Kos & Erna van der Geer, Kwintes)
3.      Praktijkvoorbeelden in de samenwerking met een GGZ-behandelteam (Evelyn Wannet, Twomorrow)
IPS maakt deel uit van het aanbod binnen een de meeste specialistische GGZ-instellingen en wordt in samenwerking met een behandelteam vormgegeven. Tijdens deze workshop gaan we in op wat we in de praktijk in het werken met verschillende GGZ-instellingen tegenkomen? Hoe kun je weerstand en creëer je draagvlak in een team? Wie neemt daarin welke rol op zich op van strategisch beleid tot op de werkvloer? Welke ambities stel je met elkaar en welke tools kun je gebruiken om de weg naar succes in beeld te brengen? In de workshop gaan we op een enthousiaste en interactieve wijze te werk waarbij we deelnemers uitdagen om uit de stoel te komen.
4.      Samen op weg naar werk – groepstraining (Roads)
5.      Een maatschappij die werkt, onderzoek naar werk en gezondheid van mensen met een arbeidsbeperking tijdens de coronacrisis (Mara de Visser, Amsterdam UMC)
6.      Het voeren van een goed driegesprek (arbeidsdeskundige UWV, IPS-trajectbegeleider, cliënt)
7.       In gesprek met IPS-docenten
14.30 PAUZE
15.00 Lezing – Presentatie via videoverbinding: Bob Drake / Debby Becker
15.20 Mogelijkheden IPS en VR
15.55 In gesprek met de zaal: “Ontmoeting, samenwerking zorg en re-integratie” o.l.v. Marc Blom   m.m.v. Guus van Weelden (lid RvB UWV), Guus van Bork (Zorgverzekeraars Nederland) en Margriet Paalvast (Mind)
16.20 Afsluiting en Wrap-up IPS-dag  door dagvoorzitter
16.30 Informeel afsluiten: Netwerken / hapje-drankje / ontmoeting

 

20 jaar IPS!

IPS werd in 2002 in Nederland geïntroduceerd. Na de eerste ontwikkeljaren groeide het aantal IPS-programma’s tussen 2014 en 2021 van 5 naar 33! Het aantal mensen dat met IPS wordt ondersteund is toegenomen tot 5053 deelnemers in 2020.
Door de goede resultaten is IPS in Nederland opgenomen als aanbevolen interventie in verschillende multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden. Kenniscentrum Phrenos coördineert en faciliteert sinds 2008 de implementatie van IPS bij ggz-instellingen door heel Nederland. Reden genoeg om na 20 jaar nieuwe landelijke ontwikkelingen te bespreken, ervaringen te delen en elkaar te ontmoeten!

Meld je aan!

Je kunt je alleen aanmelden voor de IPS-dag via het inschrijfformulier

Praktische informatie

Datum: Donderdag 14 april 2022.

Tijd: 9.00 uur – 16.30 uur

Voor wie?
De dag is voor IPS-coördinatoren, IPS-trajectbegeleiders, ervaringsdeskundigen, deelnemers aan IPS-trajecten, medewerkers van UWV en gemeenten, onderzoekers en andere belangstellenden. Het is een inspirerende dag voor iedereen die werkt met of geïnteresseerd is in IPS!

Deelnamekosten
Deelnamekosten bedragen €295,-
Medewerkers van aan Kenniscentrum Phrenos deelnemende instellingen betalen €225,-
Mensen met een maandinkomen van €1.060 of lager betalen €75,-

(Indien door COVID de dag niet op locatie door kan gaan, wordt het programma online aangeboden. De deelnamekosten worden dan bijgesteld)

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&VN, Register Zorgprofessionals, NVvA en NVVG

Locatie
De Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort
Telefoon: 033 467 3730

Organisatie
Deze landelijke IPS-dag ‘IPS in beweging’ wordt georganiseerd door Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met UWV.

Meer weten over Individuele Plaatsing en Steun (IPS)?

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

WerkenmetIPS.nl

Back To Top