Skip to: NIPA-Congres Zelfmanagement bij autisme 17 september 2021

Kenniscentrum Phrenos website

NIPA-Congres Zelfmanagement bij autisme 17 september 2021

Zelfmanagement bij autisme is het thema van het congres dat het Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme organiseert op 17 september 2021. Interesse? Reserveer de datum direct in uw agenda!

Waarom Zelfmanagement bij Autisme?

Zelfmanagement wordt door mensen met autisme als wezenlijk onderdeel ervaren voor hun proces van herstel en versterking. Het stimuleren van zelfmanagement is echter nog geen vanzelfsprekend onderdeel van behandeling en/of begeleiding. Het is tijd om dat te veranderen!
Met dit online congres wil het NIPA allereerst inspiratie bieden, maar ook een theoretisch kader en praktische handvatten om aan de slag te gaan met zelfmanagement bij autisme.

Draagt zelfmanagement dan bij aan betere autismezorg?

In opdracht van het NIPA is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder onder mensen met autisme. Zij zijn bevraagd op hun ideeën over en ervaringen met zelfmanagement en de strategieën die zij hanteren. Dit onderzoek resulteerde eind 2020 in het rapport Zoektocht naar jezelf. Professionals met autisme over zelfmanagement en autisme en een bijbehorende handreiking. Het onderzoek levert veel nieuwe inzichten en verrijkende ideeën op over zowel de functie als de verschillende manieren waarop zelfmanagement bij autisme wordt ingezet en bij kan dragen aan betere zorg.

Wat word ik wijzer als ik dit congres volg?

Het NIPA heeft voor dit eerste en online najaarscongres een programma opgesteld waarbij sprekers in de ochtend zullen ingaan op de theorie & evidentie van zelfmanagement en de resultaten van het onderzoek. In de middag komen succesvolle methodieken en praktische tools uitgebreid aan bod. Kortom, na afloop bent u verrijkt met de nieuwste kennis, inzichten en waardevolle ideeën om zelfmanagement succesvol vorm te geven in uw eigen werk en organisatie.

Voor wie?

Het NIPA vind het belangrijk om de verworven inzichten te delen met een breed publiek van (ervaringsdeskundige) professionals in de autismezorg. Het congres wordt online georganiseerd en richt zich op iedereen die met mensen met autisme werkt in de zorg of daarvoor een opleiding volgt. Het is dus bedoeld voor bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen, behandelaars, begeleiders, psychologen, psychiaters en verpleegkundigen, maar ook mantelzorgers, beleidsmakers en onderzoekers zijn van harte welkom.

Hoe kan ik deelnemen aan dit online congres?

Nadere informatie over het programma, de sprekers, de tijden, kosten en de aanmeldprocedure publiceren wij binnenkort op de website www.nipa-autisme.nl. Heeft u vragen over dit congres? Stel ze via nipa@kcphrenos.nl.

Over het Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme (NIPA)

Het NIPA is een lerend netwerk van het Kenniscentrum Phrenos en opgericht om de specialistische kennis over en ervaring met autisme goed te borgen op een centrale plek waar specialisten en generalisten elkaar kunnen vinden en van elkaar kunnen leren.

Back To Top