Skip to: Online NIPA-Congres Zelfmanagement bij autisme – 17 september 2021

Kenniscentrum Phrenos website

Online NIPA-Congres Zelfmanagement bij autisme – 17 september 2021

Zelfmanagement bij autisme is het thema van het congres dat het Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme (NIPA) organiseert op 17 september 2021.

Waarom zelfmanagement bij autisme?

Zelfmanagement wordt door mensen met autisme als wezenlijk onderdeel ervaren voor hun proces van herstel en versterking. Het stimuleren van zelfmanagement is echter nog geen vanzelfsprekend onderdeel van behandeling en/of begeleiding. Het is tijd om dat te veranderen!
In opdracht van het NIPA is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder mensen met autisme. Zij zijn bevraagd op hun ideeën over en ervaringen met zelfmanagement en de strategieën die zij hanteren. Dit onderzoek resulteerde eind 2020 in het rapport Zoektocht naar jezelf. Professionals met autisme over zelfmanagement en autisme en een bijbehorende handreiking. Het onderzoek levert veel nieuwe inzichten en verrijkende ideeën op over zowel de functie als de verschillende manieren waarop zelfmanagement bij autisme wordt ingezet en bij kan dragen aan betere zorg. De publicatie en handreiking vormden de aanleiding voor een breed congres over dit onderwerp.
Tijdens het congres wordt het thema zelfmanagement van diverse kanten belicht. In de ochtend zullen sprekers ingaan op de theorie & evidentie van zelfmanagement en de resultaten van het onderzoek. Ook is er aandacht voor het ‘waarom’ van zelfmanagement. In de middag komen succesvolle methodieken en praktische tools om zelfmanagement te stimuleren uitgebreid aan bod. Na afloop bent u verrijkt met de nieuwste kennis, inzichten en waardevolle ideeën om zelfmanagement op verschillende manieren succesvol vorm te geven in uw eigen werk en organisatie.

Voor wie?

Het congres wordt online georganiseerd en richt zich op iedereen die met mensen met autisme werkt in de zorg of daartoe een opleiding volgt. Het is bedoeld voor bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen, behandelaars, begeleiders, psychologen, psychiaters en verpleegkundigen, maar ook mantelzorgers, beleidsmakers en onderzoekers zijn van harte welkom.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier.

Deelnamekosten

• € 45; NIPA-leden (Altrecht, GGZ-NHN, Lentis, Lister, Youz en GGZ Rivierduinen)
• € 175; medewerkers van bij Phrenos aangesloten organisaties
• € 225; standaardtarief (niet NIPA/Phrenos)
• € 45; bij een maandinkomen van € 1.060 of lager*
* mocht de toegangsprijs een probleem vormen voor deelname, neem dan contact op met de organisatie via nipa@kcphrenos.nl

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvP, SKJ, Registerplein, FGzPt, NVO/NIP, V&VN en VSR.
Staat uw beroepsvereniging voor accreditatie er niet bij? Neem contact op met de organisatie via: nipa@kcphrenos.nl

Programma online NIPA-congres 2021

09.30 Welkom en opening
Dagvoorzitter Audrey Mol, voorzitter NIPA en klinisch psycholoog Dr. Leo Kannerhuis
09.45 Zoektocht naar jezelf
Maurits Beenackers, psycholoog, beleidsadviseur bij Lister en Thijs van der Rol, trainer en adviseur ervaringsdeskundigheid en inclusie Parnassia Groep
10.15 Theorie en evidentie van zelfmanagement
Jaap Trappenburg PHD, associate professor UMCU healthcare innovation UMCU
10.45  Pauze
11.05 PRODUCT FLASHES
11.15 Diagnostiek en de DSM in relatie tot zelfmanagement
Floortje Scheepers, hoogleraar Innovatie in de ggz UMCU en directeur wetenschap Kenniscentrum Phrenos
11.45 Persoonlijk ervaringsdeskundig perspectief op zelfmanagement
Thijs van der Rol, trainer en adviseur ervaringsdeskundigheid en inclusie Parnassia Groep, Linsey Wijburg, peer support werker bij Lister, geïnterviewde publicatie ‘Zelfmanagement bij autisme’, lid Ervaringsraad NIPA
12.15 Lunchpauze
13.15 Welkom middagdeel: handreiking zelfmanagement en ontwikkeling module psycho-educatie
Dagvoorzitter Audrey Mol, voorzitter NIPA en klinisch psycholoog Dr. Leo Kannerhuis
13.25 Peer-supported Open Dialogue (POD) bij autisme – good practice GGzE
Jeanine van der Meijden, klinisch psycholoog en programmamanager Centrum Autisme GGzE
13.55 WRAP bij autisme – good practice GGZ Oost-Brabant
Saskia Bekkers, ervaringswerk FACT bij GGZ Oost-Brabant
14.25 PRODUCTFLASHES
14.35 Pauze
14.50 Levensloopbegeleiding
Jan-Pieter Teunisse, lector ‘Volwaardig leven met autisme’, gz-psycholoog / neuropsycholoog en onderzoeker bij Dr. Leo Kannerhuis
15.20 Presentatie over het belang en de impact van taal
Bram de Ridder, psychiater, Maria Groen-Blokhuis, psychiater, Branko van Hulst, psychiater in opleiding
15.50 Afsluiting
Dagvoorzitter Audrey Mol, voorzitter NIPA en klinisch psycholoog Dr. Leo Kannerhuis
16.00 Einde congres

 

Over het Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme (NIPA)

Het NIPA is een lerend netwerk van het Kenniscentrum Phrenos en opgericht om de specialistische kennis over en ervaring met autisme goed te borgen op een centrale plek waar specialisten en generalisten elkaar kunnen vinden en van elkaar kunnen leren.

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top