Skip to: QuickScan geeft inzicht in (de)stigma binnen ggz-teams

Kenniscentrum Phrenos website

QuickScan geeft inzicht in (de)stigma binnen ggz-teams

Waar en hoe stigma plaatsvindt, is vaak lastig te herkennen voor een individuele hulpverlener. De QuickScan Destigmatisering zorgt voor een oplossing. Met deze tool meet je voor jezelf én in het gehele team in welke mate je destigmatiserend werkt.

Dat hulpverleners stigmatiseren blijkt opnieuw uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut naar stigma in de ggz. Meer dan de helft (56%) van de respondenten ervaarde in de laatste twee jaar stigma door een ggz-hulpverlener. Stigma in de hulpverlening is daarmee een actueel, belangrijk, maar ook gevoelig onderwerp. Gezien de vele negatieve effecten van stigma dient (de)stigmatisering een vast aandachtspunt te zijn in het team én in de behandeling/begeleiding.

De QuickScan Destigmatisering geeft aan de hand van 20 stellingen een beeld van het (destigmatiserend) denken en doen van een team. Dit beeld is een vertrekpunt om met elkaar in gesprek te gaan over stigma en zijn verschillende vormen. Het team kan vervolgens tot actie overgaan met behulp van de aandachtspunten, adviezen en praktische tools die zijn opgenomen in de QuickScan.

QuickScan als teamresultaat

De QuickScan wordt door individuele teamleden in 10-15 minuten online ingevuld. De thema’s komen uit de Generieke Module Destigmatisering. Denk aan kennis over stigma, behandeling, begeleiding en bejegening. De uitkomsten van de ingevulde tool zijn anoniem. Je kunt je eigen antwoorden in een pdf opvragen, maar niemand anders krijgt die te zien.
De teamresultaten worden wél inzichtelijk gemaakt. Een initiatiefnemer meldt zijn team aan en verspreidt een link onder de collega’s. Deze initiatiefnemer krijgt het overzicht van de teamresultaten te zien op zijn online account en bereidt op basis van deze resultaten een teamgesprek voor. Na afloop van het teamgesprek kunnen de teamresultaten gedownload worden en verspreid aan het team.

Vier teams van GGZ Rivierduinen werkten mee aan de pilot. Job van den Heuvel, directeur behandelzaken en verpleegkundig specialist GGZ vertelt: “De grove lijnen over stigma zijn wel bekend, maar van de nuance is bijna niemand zich bewust. Stigma is overal, vooral in kleine en alledaagse dingen. De QuickScan is een mooi hulpmiddel voor de bewustwording hierin. Alle teams die meewerkten gaan actief verder met het thema en wat mij betreft geldt dat voor alle teams en alle afdelingen van Rivierduinen.”

Aan de slag

Kenniscentrum Phrenos heeft de QuickScan Destigmatisering in opdracht van en samen met Samen Sterk zonder Stigma ontwikkeld met betrokkenheid van RIBW Brabant, GGZ Rivierduinen en HVO Querido. De QuickScan is ontwikkeld op basis van input en deelname van (ervaringsdeskundige) hulpverleners.
Ook met jouw team de QuickScan doen? Vraag deze en andere tools aan op de website van Samen Sterk zonder Stigma.

Back To Top