Skip to: Posterprijzen Phrenos Rehabilitatiecongres

Kenniscentrum Phrenos website

Posterprijzen Phrenos Rehabilitatiecongres

Tijdens het Phrenos Rehabilitatiecongres op 21 mei ontvingen in de categorie wetenschap Peter Van den Ende en anderen de eerste prijs voor hun poster over ‘Ouderschap en psychiatrische rehabilitatie: kunnen ouders profiteren van een nieuwe benadering?’ Jooske van Busschbach nam de prijs in ontvangst. De eerste prijs in de categorie Zorginnovatie ging naar Daphne Rijerse en anderen: Enik… Recovery College: midden in de samenleving! Behalve de eerste prijs noemde Charlotte de Heer, voorzitter van de posterjury, ook in iedere categorie een tweede en derde prijs.

Wetenschap

IMG_3194De eerste prijs ging naar de poster over ‘Ouderschap en psychiatrische rehabilitatie: kunnen ouders profiteren van een nieuwe benadering?’ van Peter Van den Ende en anderen van de Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen, UMCG, The Geisel School of Medicine at Dartmouth en de Universiteit van Tilburg. Doel van dit onderzoek was de eerste ervaringen met de methodiek “Ouderschap met Succes en Tevredenheid (OST)”, een methodiek gebaseerd op de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) en herstel in kaart brengen. Volgens de jury was dit een poster over een vergeten onderwerp waar weinig aandacht voor is, terwijl het hervatten van rollen en zeker de rol als ouder ontzettend belangrijk is. Daar is nu een goed uitgewerkte methode voor beschikbaar die mensen concrete handvatten biedt om hier zelf mee aan de slag te gaan.
Phrenos Rehabilitatiecongres 100
Phrenos Rehabilitatiecongres 169De tweede prijs in deze categorie ging naar Sandra Vos en anderen van de Hanzehogeschool Groningen in opdracht van zes RIBWS. Hun onderzoek ging over hospitalisatie, beschermd wonen voor mensen met psychische beperkingen. Dit onderzoek legt, in navolging van een grotere studie naar het cliëntperspectief, bloot welke rol hospitalisatie speelt bij het werken aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid van cliënten in beschermende woonvormen. Volgens de jury is dit een zeer actueel onderwerp. Het is goed dat instellingen kritisch kijken naar de rol van professionals in dit proces, dit blootleggen en daarin concreet stappen ondernemen om dit te verbeteren.
De derde prijs ging naar Dorien Annen en Rens Kooyman: Proactieve coping en zelfcompassie bij personen met een verslaving. De jury noemde dit knap werk van studenten van de Hanzehogeschool in samenwerking met VNN. Er is weinig aandacht voor zelfcompassie en juist voor mensen met verslaving lijkt dit wel een belangrijk ingrediënt voor persoonlijk herstel.
Phrenos Rehabilitatiecongres 030

Zorginnovatie

IMG_3196Phrenos Rehabilitatiecongres 138De eerste prijs in de categorie Zorginnovatie ging naar ‘Enik… Recovery College midden in de samenleving’ van Daphne Rijerse  Ton Verspoor en Martijn Kole van Lister. De jury noemde het een project wat zeker de toekomst heeft, voor en door cliënten die zich erin hebben vastgebeten en het tot een succes hebben gemaakt. Die elkaar, de mensen binnen Lister maar ook, misschien nog wel belangrijker, ‘de buitenwereld’ inspireren. Die laten zien dat er altijd hoop is en dat er altijd kansen liggen, die in het ggz-geweld hebben gedacht: En ik dan? Of is het: Enik dan?
De tweede prijs was voor Nadia Plambeck, GGZ Centraal: Beweging is zo gek nog niet. Volgens de jury een prachtig initiatief voor gedragsverandering van cliënten en professionals: “De poster illustreert heel mooi de cultuurverandering van binnenuit: gericht op gezonde leefstijl en daarmee een brug slaan naar persoonlijk herstel. Dit verdient vinden wij als jury navolging. Het kan ook voor mensen zonder of met lichte lichamelijke problemen een goede manier zijn om weer handen en voeten te geven aan het herstelproces.”Phrenos Rehabilitatiecongres 095
Phrenos Rehabilitatiecongres 091De derde prijs in deze categorie ging naar Yolanda Nijssen en anderen van GGZ Dijk en Duin:  Erkenning van victimisatie en inzicht in risicovolle situaties bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen; het Victoria-project. De jury: “Victimisatie is een zeer belangrijk onderwerp. Deze innovatie draagt bij aan het doorbreken van taboes en het bieden van concrete handvatten voor professionals. Het is mooi dat een crisis wordt omgezet in kansen: zoals Cruijf al helder toelichtte in het verleden: elk nadeel heb ze voordeel.”
 
Charlotte de Heer, voorzitter van de posterjury vertelde over de posters het volgende: “De titel van het congres is: Herstel de voortgang. We hebben als jury geconstateerd dat het werkveld niet alleen verder gaat, maar zich ook verbreedt en verdiept. We kijken hierbij kritisch naar onszelf. De posters geven een goed beeld van de verschillende toepassingen en verscheidenheid van rehabilitatie en herstel. In de zorgpraktijk, in onderzoek, waar ook steeds vaker RCT’s worden opgezet, en ten aanzien van initiatieven en interventies voor en door cliënten en ervaringsdeskundigen. En dat is belangrijk, want het zorglandschap is in beweging en we moeten daarin mee. Niet door met alle winden mee te waaien, maar door onszelf en het belang van rehabilitatie en herstel te profileren en de effecten goed voor het voetlicht te brengen. Want rehabilitatie en herstel zijn belangrijke pijlers voor participatie, voor meedoen in de samenleving en voor het leiden van een normaal leven zoals ieder ander. En dat is op zich een enorme uitdaging die we met z’n allen aangaan.”
De posterjury bestond uit: Dienke Boertien van Kenniscentrum Phrenos en Dorothé van Slooten van Mondriaan in Zuid-Limburg en voorzitter Charlotte de Heer van de Hanzehogeschool Groningen.
 
 

Back To Top