Skip to: Vacature Coördinator IPS – 24-28 uur per week

Kenniscentrum Phrenos website

Vacature Coördinator IPS – 24-28 uur per week

Voor het expertisecentrum Individuele Plaatsing en Steun (IPS) zoeken wij wegens het vertrek van onze collega een coördinator

Kenniscentrum Phrenos beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische problemen te bevorderen. Onze visie is te streven naar een samenleving waarin mensen met ernstige psychische problemen worden geaccepteerd, gelijkwaardig kunnen participeren en zorg krijgen die hun herstel ondersteunt. Herstel gaat over het opbouwen van een betekenisvol leven, gedefinieerd door de persoon zelf, al of niet met doorlopende of terugkerende symptomen of problemen. Het gaat in Nederland om ongeveer 210.000 mensen in zorg. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen in de geestelijke gezondheidszorg.

De zorg en ondersteuning voor deze groep burgers is volop in ontwikkeling, en daarmee ook de kennis die daarbij nodig is . Phrenos is een kenniscentrum met 37 deelnemende instellingen (www.kenniscentrumphrenos.nl) en wil de komende jaren de verbinding tussen kennis en praktijk nog beter tot stand brengen. De meerwaarde van Phrenos voor het veld is het bundelen van de beschikbare bronnen van kennis, het ontwikkelen van nieuwe methodes, en ondersteunen bij implementatie en training.

Samen met de deelnemende instellingen inventariseren we hun kennisbehoeften en faciliteren we uiteenlopende leernetwerken voor professionals.

Onze belangrijkste doelgroep zijn (ervaringsdeskundige) professionals die werkzaam zijn in de ggz, maar ook in het sociaal domein of de sector werk & inkomen. Daarnaast hebben cliënten en naasten een belangrijke plek in het zorgnetwerk én in de uitvoering van zorg (zoals informele zorg en vele vormen van zelfhulp) en zijn zij dus ook belangrijke partners.

Phrenos heeft een onafhankelijk bestuur met vertegenwoordigers vanuit verschillende expertisegebieden. Het bureau, gevestigd te Utrecht, bestaat uit 16 medewerkers onder leiding van een parttime duo-directie.

Phrenos is onder meer actief op het thema Participatie en rehabilitatie en is hét landelijke expertisecentrum voor Individuele Plaatsing en Steun.

Profielschets Coördinator IPS

Doel en taken

Verrichten van coördinerende, uitvoerende en acquisitiewerkzaamheden in het kader van de implementatie en kwaliteitsontwikkeling van IPS en zorgdragen voor kennisoverdracht, advies en beleidsbeïnvloeding.

De coördinator IPS werkt samen in een IPS-team.

 • Geeft voorlichting over IPS en het IPS-traject aan geïnteresseerde organisaties, gemeenten en regio’s zodat deze weloverwogen een beslissing kunnen nemen om IPS wel of niet in te voeren.
 • Draagt zorg voor de planning van IPS-trajecten (opleiding en implementatie) en modeltrouwmetingen.
 • Bewaakt de kwaliteit van IPS-trajecten en audits, signaleert knelpunten en doet voorstellen voor (beleids)verbetering.
 • Bevordert de deskundigheid van IPS-docenten en reviewers en ontwikkelt daartoe materiaal, organiseert intervisie en nascholing.
 • Organiseert de informatie-uitwisseling tussen IPS-praktijken d.m.v. een netwerk (het landelijke Platform IPS).
 • Verwerft actief (internationale) vakkennis en implementatie-inzichten en draagt deze over aan professionals in het veld, beleidsmakers en algemeen publiek.
 • Levert een bijdrage aan de kennisoverdracht en ontwikkeling van andere methodieken en best practices op het gebied van participatie en rehabilitatie

Functie-profiel

 • Je hebt kennis van, visie op en hart voor persoonlijk herstel en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische problemen. Vakkennis van arbeidsre-integratie en ervaring in de praktijk als IPS-professional is een pré.
 • Je bent een netwerker pur sang, sociaal vaardig en dienstverlenend. Daarbij heb je gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ben je analytisch vaardig.
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn belangrijk, evenals ondernemerschap en creativiteit.
 • Je bent stressbestendig en werkt systematisch en projectmatig.

Arbeidsvoorwaarden

Het gaat om een parttime functie van minimaal 24 tot 28 uur p/w. Inschaling en arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ.

Procedure

Sollicitaties (CV en brief) graag vóór 20 april 2022 via jnitsche@kcphrenos.nl. Voor vragen kunt u bellen met Jeanne Nitsche, directeur algemene zaken, 06 51 79 35 03.

 

Back To Top