Skip to: Over POD Nederland

Kenniscentrum Phrenos website

Over POD Nederland

POD Nederland is een samenwerkingsverband van instellingen die de methode Peer-supported Open Dialogue (POD) binnen de eigen instelling beschikbaar willen maken en daartoe samen de activiteiten willen organiseren om dit mogelijk te maken.

Peer-supported open dialogue (POD) is een methode voor de organisatie en inhoud van een zorgpraktijk bij psychische crises die zich richt op het direct betrekken van iemands netwerk en het wezenlijk bespreken van zorgen, wensen, betekenissen en passende deskundige behandelingen.

Belangrijke activiteiten zijn:

  • Het ontwikkelen en uitvoeren van de Nederlandse opleiding POD (LINK)
  • Deskundigheidsbevordering en nascholing van mensen die opgeleid zijn in POD
  • De ontwikkeling, uitwisseling en bundeling van kennis op het gebied van implementatie van POD
  • Het ondersteunen van onderzoek naar de implementatie en effectiviteit van POD
  • Het werven van nieuwe leden van POD Nederland

Alle activiteiten vinden plaats in werkgroepen in afstemming met de commissie POD Nederland die is ingesteld in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos. De commissie heeft tot taak om de leden van POD Nederland te ondersteunen in hun doelstelling om POD modelgetrouw en structureel beschikbaar te maken in hun organisatie. Leden van POD Nederland hebben een vertegenwoordiger in de commissie.

Deelnemers POD Nederland

POD Nederland bestaat uit Altrecht, GGz Eindhoven, Lentis, Lister, Kenniscentrum Phrenos en MET ggz.

Lid worden?

Wilt u ook POD beschikbaar maken voor cliënten en naasten?
Neem contact op met Dienke Boertien (dboertien@kcphrenos.nl), coördinator van POD Nederland.

Lidmaatschap van POD Nederland is mogelijk voor:

Organisaties die zorg (behandeling en begeleiding) en andere vormen van ondersteuning bieden aan mensen in psychische crisis en/of met een (ernstige) psychische aandoening.
Organisaties die een bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling op het gebied van Peer-supported Open Dialogue.

Website

POD Nederland heeft een eigen website: www.podnederland.nl

Back To Top