Skip to: Netwerk herstelgerichte zorg en wonen in de wijk

Kenniscentrum Phrenos website

In dit netwerk werken we vanuit de verbinding tussen sociaal domein en ggz aan een integrale aanpak in de wijk.

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top