Skip to: Over Kennisnetwerk Verward Gedrag

Kenniscentrum Phrenos website

Over Kennisnetwerk Verward Gedrag

In opdracht van ZonMw hebben de kennisinstituten CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), Mind, Movisie, Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos, Platform 31 en Vilans een jaar samengewerkt in het Kennisnetwerk Verward Gedrag. Het doel is de ondersteuning van een effectieve mensgerichte aanpak van verward gedrag.

Kennis ontsluiten en bundelen

De ondersteuning bestaat uit het ontsluiten en samenbrengen van beschikbare kennis rond verward gedrag. Zo heeft het kennisnetwerk een website ontwikkeld, workshops en lezingen gegeven en is er een nieuwsbrief in omloop. Inmiddels is de projectperiode afgelopen, maar hebben de betrokken instituten samen besloten hun samenwerking waar nodig en gewenst voort te zetten.

Doelgroep

Het kennisnetwerk richt zich op (ervaringsdeskundige) professionals, vrijwilligers en anderen die werkzaam of actief zijn in de domeinen zorg, sociaal en veiligheid. Maar ook cliënten, hun naasten of partijen rond specifieke thema’s kunnen aansluiten.

Meer informatie

Wilt u een bijdrage leveren of meer weten? Of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Neem dan contact op via info@verwardgedrag.nl of kijk op verwardgedrag.nl.

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top