Skip to: Over Kennisconsortium destigmatisering en sociale inclusie

Kenniscentrum Phrenos website

Over Kennisconsortium destigmatisering en sociale inclusie

Doel en middelen

Op 20 april 2018 is het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale conclusie opgericht. Kenniscentrum Phrenos is samen met Samen Sterk zonder Stigma initiatiefnemer. Het kennisconsortium wil bijdragen aan de acceptatie en inclusie van mensen met psychiatrische aandoeningen in de Nederlandse samenleving. Dit doet het consortium door:
• wetenschappelijke kennis over effectieve destigmatisering en sociale inclusie te ontwikkelen en toe te passen;
• een infrastructuur te bieden die is gericht op systematische en duurzame kennisontwikkeling rond destigmatisering en sociale inclusie. Een heel belangrijk onderdeel van deze infrastructuur is samenwerking tussen partijen uit de zorgsector, de wetenschap en het beleid/bestuur. Alleen door bruggen te slaan tussen deze sectoren kunnen duurzame initiatieven ontstaan voor het verminderen van stigma en het bevorderen van sociale inclusie.

Leden en werkgroepen

Het kennisconsortium telt op dit moment 39 leden uit diverse sectoren. Alle leden onderschrijven de missie en doelen van het kennisconsortium en verbinden zich door het mission statement te ondertekenen.

Binnen het kennisconsortium zijn drie werkgroepen opgericht om het ontwikkelen en delen van kennis te bevorderen: Jeugd, Leefomgeving en Werk. Deze werkgroepen komen drie keer per jaar bij elkaar. Meer informatie over de doelstellingen van de werkgroepen is te vinden op de website van het kennisconsortium.

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top