Skip to: Over Actieplatform Herstel voor Iedereen!

Kenniscentrum Phrenos website

Over Actieplatform Herstel voor Iedereen!

Dit Actieplatform is op 4 oktober 2021 succesvol afgerond

Op 4 oktober jl. vond de Slotconferentie van het Actieplatform Herstel voor Iedereen! (HvI) plaats in de Kapel van GGZ Centraal én online. Kees Lemke, voorzitter, nam het publiek mee vanaf de start van HvI in 2017 tot nu. In het Actieplatform zijn 8 themanetwerken en een onderzoeksnetwerk ontstaan die nu als lerende netwerken bij Phrenos ondergebracht zullen worden.

Samenwerking

Herstel voor iedereen! is gestart door bestuurders die vanuit hun instelling actieplannen maakten om een derde meer herstel te bereiken en deze aan elkaar voorlegden. Al snel bleek dat er meerdere thema’s waren waarmee mensen uit de verschillende instellingen aan de slag wilden gaan. Hiermee werden de themanetwerken in het leven geroepen. Ook werd een onderzoeksnetwerk gestart.
Een aantal themanetwerken heeft landelijke samenwerking opgeleverd en mooie resultaten geboekt.

Nieuwe lerende netwerken

Nu het Actieplatform Herstel voor Iedereen! stopt is besloten om de mooie ontwikkelingen in de themanetwerken te behouden en voort te zetten in lerende netwerken bij Kenniscentrum Phrenos. Tijdens de Slotconferentie hielden de boegbeelden en trekkers van de nieuwe lerende netwerken pitches over het belang ervan. De netwerken staan open voor iedereen die verbonden is aan de deelnemende instellingen van Phrenos.

Lerende netwerken
1. Ervaringsdeskundigheid
2. Herstelgericht werken vanuit de triade
3. Methoden van maatschappelijk en persoonlijk herstel
4. Leefstijl en somatische gezondheid
5. Licht verstandelijke beperking en EPA
6. Herstelgerichte zorg en wonen in de wijk
7. Vroege herkenning en herdiagnostiek
8. Onderzoeksnetwerk

De komende maand zullen deze netwerken een voor een zichtbaar worden op de Phrenos website onder Lerende Netwerken. De oude website van Herstel voor Iedereen (www.herstelvooriedereen.nl) is nog even in de lucht, maar zal binnenkort afgesloten worden.

 

Back To Top