Skip to: Over Platform F-ACT ervaringsdeskundigheid

Kenniscentrum Phrenos website

Over Platform F-ACT ervaringsdeskundigheid

Het Platform F-ACT (Flexible Assertive Community Treatment ) ervaringsdeskundigheid bevordert de inzet van ervaringsdeskundigheid in relatie tot het herstelconcept binnen het F-ACT model.

Achtergrond en doel

De inzet van ervaringsdeskundigheid is bezig de kinderschoenen te ontgroeien. Er is een Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid en er is steeds meer zicht op de onderscheidende inzet van ervaringsdeskundigen.

Ervaringsdeskundigen kunnen:

  • hun eigen ervaringen met een ontwrichtende aandoening en het te boven komen hiervan inzetten om anderen te ondersteunen bij het vinden of maken van ruimte voor hun persoonlijk herstelproces;
  • hun eigen ervaringen rondom stigmatisering en empowerment inzetten om een herstelondersteunende omgeving en herstelondersteunende zorg te bevorderen.

Overigens is de praktijk ook nog weerbarstig: binnen teams is het begrip van herstel en de noodzaak van ervaringsdeskundigheid nog niet altijd vertaald naar een breed gedragen herstelondersteuning. Randvoorwaarden, zoals bekostiging, zijn soms nog onduidelijk of moeilijk te realiseren. Het Platform is opgericht om met elkaar de inzet van ervaringsdeskundigheid in relatie tot het herstelconcept binnen het F-ACT model te bevorderen.

Deelnemers

Het Platform F-ACT ervaringsdeskundigheid staat open voor ervaringsdeskundigen werkzaam binnen een F-ACT-team of ACT-Team. Kenniscentrum Phrenos ondersteunt het Platform.

Het Platform participeert in de vereniging F-ACT Nederland en is in het bestuur vertegenwoordigd. Alle ervaringsdeskundigen werkzaam in F-ACT kunnen op individuele titel lid worden van F-ACT Nederland. De website bevat voor leden een digitaal platform waar ze onder meer documenten en voorlichtingsmateriaal kunnen delen.

Activiteiten

De leden van het Platform werken aan de ontwikkeling van herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid binnen F-ACT. Zij delen praktijkervaringen en leggen vragen en knelpunten voor. Casuïstiek wordt in intervisie ingebracht. Kenniscentrum Phrenos brengt (inter)nationale ontwikkelingen in. Phrenos en F-ACT Nederland werken samen aan de verbetering van randvoorwaarden en aan de verdere professionalisering. De actieve bijdrage van ervaringsdeskundigen in de F-ACT-teams is bij deze activiteiten onmisbaar. Het Platform komt vier keer per jaar bij elkaar.

Back To Top