Skip to: Landelijk Leerplan Ervaringsdeskundigheid beschikbaar

Kenniscentrum Phrenos website

Landelijk Leerplan Ervaringsdeskundigheid beschikbaar

24 oktober 2017
Vandaag is het landelijk Leerplan Ervaringsdeskundigheid niveau 4 (mbo) en 5 (hbo) gepubliceerd. Het leerplan is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het beroep Ervaringsdeskundige in zorg en welzijn. Ervaringsdeskundigen worden steeds meer ingezet en hebben een belangrijke rol in het herstelproces van cliënten in zorg & welzijn. Een erkenning van ervaringsdeskundige als professional is cruciaal voor de inzet in organisaties.
De onderlinge afstemming van leerplannen op niveau 4 en 5 maken de doorstroom van studenten van mbo naar hbo beter mogelijk.

Leerlijnen

In het leerplan wordt beschreven wat de kern van ervaringsdeskundigheid is en hoe dit wordt vertaald naar de verschillende werkvelden. Er worden vier leerlijnen beschreven. De leerlijn Persoonlijke professionele ontwikkeling beschrijft de basis van de inzet van ervaringsdeskundigheid, namelijk het vermogen om deze inzet te kunnen verbinden met de eigen ervaringen. In de leerlijn Kennis van herstel en ervaringsdeskundigheid verwerft de student kennis over hoe deze persoonlijke ervaringskennis zich verhoudt tot de meer algemene kennis van herstel en ervaringsdeskundigheid. In Kerntaken ervaringsdeskundige wordt de vertaling van beide voorgaande lijnen naar het werkveld gemaakt. In de leerlijn Praktijkleren ten slotte gaat de student daadwerkelijk aan de slag in het werkveld.

Advies

Aan het leerplan is een advies toegevoegd over de toekomstige ontwikkeling van de beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigheid op niveau 4 en 5. Ook zijn beschrijvingen van een aantal onder- en bovenliggende opleidingsniveaus toegevoegd en wordt de ontwikkeling van een beroepsregister Ervaringsdeskundigen beschreven.

Draagvlak

Het leerplan is een cocreatie van het Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos, opleidingen, zelfregie- en cliëntenorganisaties en de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd). Hierdoor heeft het leerplan een groot draagvlak in het werk- en onderwijsveld. Opdrachtgevers waren GGZ Nederland en de RIBW Alliantie en Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO).
“Ik hoop dat dit leerplan Ervaringsdeskundigheid – waarin ook de generieke modules Herstelondersteuning en Destigmatisering onderdeel zijn – bijdraagt aan medewerkers die van hun kwetsbaarheid hun kracht hebben gemaakt, daarmee hoop bieden aan patiënten én dat samenwerking met medewerkers zonder ggz-achtergrond verbetert” – Anita Hubner ervaringsdeskundige en psycholoog.
Download het  landelijk Leerplan Ervaringsdeskundigheid niveau 4 (mbo) en 5 (hbo)

Back To Top