Skip to: WRAP onderzoek

Kenniscentrum Phrenos website

WRAP onderzoek

Dit onderzoek is geïnitieerd om Wellness Recovery Action Plan (WRAP) breder in te voeren in de Nederlandse praktijk. Kenniscentrum Phrenos ontwikkelt in samenwerking met het Trimbos-instituut een modelgetrouwheidsschaal voor de inzet van WRAP en een handreiking om WRAP breed beschikbaar te maken. Aan het onderzoek nemen zes instellingen deel: GGz Breburg, RIBW Arnhem-Veluwe Vallei, Pameijer, Lister, HVO Querido en GGZ-Noord-Holland-Noord.

Voortgang van het onderzoek

Op basis van een literatuuronderzoek en een aantal interviews met experts is een concept modelgetrouwheidsschaal opgesteld. Deze is aan een groep experts voorgelegd en wordt op dit moment bijgesteld. Begin 2020 zal de schaal bij twee instellingen worden getest.
In 2019 is bij elke deelnemende instelling een focusgroep gehouden met deelnemers van WRAP, Advanced Level WRAP Facilitators, facilitators en managers. Daarin is de praktijk van WRAP binnen de instelling tegen het licht gehouden en is een aantal doelen geformuleerd om die praktijk een slag verder te helpen. De instellingen gaan hier tot het voorjaar van 2020 aan werken. De inzichten die worden opgedaan zullen worden verwerkt in een handreiking die instellingen kan ondersteunen om WRAP modelgetrouw breed beschikbaar te maken.

Onderzoekers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Dienke Boertien (Kenniscentrum Phrenos) en Ankie Lempens (Trimbos-instituut).

Financier

Financier is Innovatiefonds Agis.

Looptijd

Het onderzoek loopt van december 2018 tot december 2020.

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top