Skip to: GGZ in de Wijk

Kenniscentrum Phrenos website

GGZ in de Wijk

Overal in het land zien we nieuwe vormen van samenwerking ontstaan tussen ggz en welzijn, buurtteams en ervaringsdeskundigen. Het Integraal Zorg Akkoord geeft deze ontwikkeling nog een extra impuls. Hoe kun je deze werelden verbinden? Hoe werk je zo samen dat de mensen om wie het gaat hier écht baat bij hebben?

Movisie, Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos onderzoeken, met middelen van ZonMw, hoe de Amsterdamse aanpak GGZ in de Wijk in twee nieuwe lokale praktijken in Amstelveen en Hoofddorp verloopt. Dit in samenwerking met de gemeenten in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, GGZ inGeest, TEAM ED en de lokale welzijnsorganisaties.

Actieonderzoek en leernetwerk

Dit doen we in de vorm van actieonderzoek met als doel implementatie aanpak GGZ in de Wijk in Amstelveen, verbetering van de implementatie ervan in Amsterdam-Zuid, Nieuw-West en Oost. Daarnaast verzorgen we een landelijk leernetwerk GGZ in de Wijk om de aanpak landelijk overdraagbaar te maken voor andere samenwerkingsverbanden in het land. Tot slot ontwikkelen we een landelijk toepasbare implementatiewijzer GGZ in de Wijk.

GGZ in de Wijk: wat is het?

GGZ in de Wijk is een herstelgerichte aanpak die inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid bevordert door vrijwilligers, professionals en bewoners zo toe te rusten dat zij eraan bijdragen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zich welkom voelen in hun buurt. De aanpak is gezamenlijk ontwikkeld door zorg- en welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen en gemeente. Alle betrokkenen werken samen aan een veerkrachtige en gastvrije buurt. De uitvoerders werken daaraan door te netwerken, kwartier te maken, te coachen en te trainen. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen daardoor op hún manier participeren in hun buurt. Op ggz-indewijk.nl kunt u meer informatie vinden over deze aanpak.

Deelname landelijk leernetwerk GGZ in de Wijk

Samenwerkingsverbanden (met betrokkenen vanuit welzijn/sociaal domein, gemeente, ervaringsdeskundigen en GGZ), die samen actief aan de slag willen met het vormgeven van GGZ in de Wijk kunnen deelnemen aan het leernetwerk. Het leernetwerk start voor de zomer en loopt door tot het najaar van 2024.
De begeleiding van het leernetwerk is in handen van Kenniscentrum Phrenos (Christine Kuiper) en Movisie (Sonja van Rooijen) in samenwerking met de initiatiefnemers van GGZ in de Wijk in Amsterdam waaronder de gemeente Amsterdam, GGZ inGeest, TEAM ED en welzijnsorganisatie Dynamo.
In de flyer kunt u meer informatie vinden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Christine Kuiper (ckuiper@kcphrenos.nl)

 

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top