Skip to: Handhaven of hulpverlenen?

Kenniscentrum Phrenos website

Handhaven of hulpverlenen?

Handhaven en hulpverlenen (www.handhavenenhulpverlenen.nl) is een website gemaakt door Bosch Film met steun door en in samenwerking met de GGD Amsterdam, Politie Amsterdam-Amstelland en het Schakelteam personen met verward gedrag. Omdat de website bijna alleen uit filmpjes bestaat noemen de makers het een filmtool. Het doel is om de deskundigheid te vergroten van politiemensen, hulpverleners en andere professionals die werken met mensen die in de war zijn.

Presentatie Vangnet Amsterdam

Thijs Fassaert (GGD Amsterdam) presenteerde bij de vorige bijeenkomst van de Deelnemersraad van Phrenos op de laatste ontwikkelingen en werkwijze van Vangnet in Amsterdam. Al vanaf 1992 gaan sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (SPV) van Vangnet af op meldingen van overlast en zorg. Vaak doen zij dat samen met wijkagenten. Door de jaren heen is er evenredig met de bevolkingsgroei een geleidelijke stijging van cliënten te zien.

In de meeste gevallen wordt Vangnet gebeld als de situatie al uit de hand is gelopen. De mensen die door Vangnet worden bezocht hebben hier gemengde ervaringen mee, zowel positieve als minder positieve. Soms moet worden overgegaan tot actie terwijl de cliënt dat niet wil, bijvoorbeeld als het gaat om hygiëne of veiligheid.

Handhaven en hulpverlenen

De website www.handhavenenhulpverlenen.nl bestaat grotendeels uit filmpjes met casussen, waarin een wijkagent en wijk-SPV samen bij mensen thuiskomen. Ook staan er over een groot aantal topics filmpjes op, waarin professionals aan het woord komen van verschillende ggz-crisisdiensten in Nederland (bijvoorbeeld van Pro Persona, GGZ Noord-Holland Noord, GGZ Eindhoven), woningbouwverenigingen, politie, ggd’en enzovoort.
In het kader van privacy moet eerst een account worden aangemaakt, waarna de hele website zichtbaar is.

Back To Top