Skip to: Applaus voor Handboek Destigmatisering

Kenniscentrum Phrenos website

Applaus voor Handboek Destigmatisering

Phrenos Psychosecongres 03122015 235Nanette Waterhout, ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma, ontving tijdens het Phrenos Psychosecongres het eerste exemplaar van het eerste Handboek Destigmatisering bij psychische aandoeningen uit handen van Jaap van Weeghel, directeur Wetenschap Kenniscentrum Phrenos én mede-auteur van het handboek. Van Weeghel was zichtbaar blij dat het boek af was en sprak zijn hoop uit dat het veel werkers in de ggz zou inspireren en bewust zou maken van het stigma waar veel cliënten mee te maken hebben. Stigmatisering vormt een belemmering voor maatschappelijke participatie, ook als mensen hersteld zijn, en heeft  een negatieve invloed op persoonlijk herstel.

Phrenos Psychosecongres 03122015 245Vooroordelen

Dat vooroordelen mensen met psychische aandoeningen, ook al voelen zij zich gezond, veel leed en schade kunnen berokkenen konden de toeschouwers opmaken uit de woorden van Nanette Waterhout. Niet alleen in de sociale omgang levert het pijnlijke situaties op, maar het kan je ook een flinke duit kosten. Bij het afsluiten van een hypotheek, bleek Nanette een extra hoge premie te moeten betalen omdat haar overlijdensrisico een paar maal groter werd geschat dan bij ‘gezonde’ mensen.
 

Zelfstigma

Mensen met psychische aandoeningen hebben vaak ook de neiging om zichzelf minderwaardig te voelen vanwege hun aandoening. Ze verwachten dikwijls dat ze sommige dingen niet kunnen, voelen zich sociaal onhandig en trekken zich terug. Zelfstigma is net zo venijnig als stigma door anderen. Nanette heeft zich  sterk kunnen maken en hiermee om leren gaan. Het schrijven van gedichten helpt haar hierbij. Op het congres sprak zij  het volgende gedicht uit, waarin zij prachtig het leven mét en zónder zelfstigma weet te duiden:
Eenzaam
Niet kunnen delen
Pijn
Niet kunnen voelen
Verdriet
Niemand die het ziet
Zelfstigma
Voorbij
Het mag er nu zijn
Ik mag er nu zijn
Ik kan eindelijk mijzelf zijn.

Het handboek

omslag handboek destigmatisering1Het Handboek Destigmatisering bij psychische aandoeningen is een uitgave van Uitgeverij Coutinho. Het is het eerste standaardwerk over destigmatisering bij psychische aandoeningen in Nederland. In drie delen (theorie, praktijk en verdieping) gaat het boek in op publiek stigma, zelfstigma en stigma in de hulpverlening. Daarnaast beschrijft het effectieve strategieën en interventies om deze vormen van stigmatisering te verminderen en te voorkomen. Het legt daarmee een basis voor de verdere ontwikkeling van zowel de theoretische fundering als van effectieve destigmatiserende praktijken.
Het boek en de bijbehorende website met verdiepende informatie richten zich op opleidelingen en professionals in de basis-, generalistische en gespecialiseerde ggz.  Het is ook interessant voor (ex-)cliënten en ervaringsdeskundigen en nuttig voor beleidsmakers, journalisten en iedereen die beroepsmatig direct of zijdelings te maken heeft met de beeldvorming rond mensen met een psychische aandoening.
Handboek Destigmatisering bij psychische aandoeningen (2015, 1e druk, 395 pp.; ISBN: 9789046904985) is geschreven door experts (onderzoekers en clinici) die werken bij (ggz-)instellingen, kennisinstituten, universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen.
De redactie was in handen van Jaap van Weeghel, Marieke Pijnenborg, Job van ’t Veer en Gerdie Kienhorst.
De uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos.
Meer informatie en bestellen

Back To Top